Astronomové objevili hvězdu složenou z 65 prvků v galaxii Mléčná dráha

Astronomové z Michiganské univerzity pod vedením Iana Roederera objevili „zlatou hvězdu“, známou také jako HD 922925.

Obsahuje zatím nejširší škálu prvků ve hvězdě mimo naši sluneční soustavu, přičemž dvaačtyřicet z nich jsou těžké prvky uvedené na konci periodické tabulky prvků. Díky identifikaci těchto prvků v jediné hvězdě mohou astronomové lépe porozumět procesu rychlého záchytu neutronů neboli jednomu z hlavních způsobů vzniku těžkých prvků ve vesmíru.

Tento proces, nazývaný „r-proces“, začíná za přítomnosti lehčích prvků, jako je železo, a teprve poté se k jádrům lehčích prvků přidávají druhé neutrony. Vznikají tak těžší prvky, jako je selen, stříbro, tellur, platina, zlato a thorium, tedy prvky přítomné v HD 222925, které se obvykle ve hvězdách nevyskytují. Prvky identifikované v hvězdě HD 222925 vznikly buď v mohutné supernově, nebo při splynutí neutronových hvězd na samém počátku vesmíru.

„Podle mých informací je to rekord pro jakýkoli objekt mimo naši sluneční soustavu. A co činí tuto hvězdu tak jedinečnou, je to, že má velmi vysoký relativní podíl prvků uvedených podél spodních dvou třetin periodické tabulky,“ řekl Ian Roederer, astronom z Michiganské univerzity.

„Objevili jsme dokonce i zlato. Tyto prvky vznikly procesem rychlého záchytu neutronů. To je vlastně to, co se snažíme studovat: fyziku při pochopení toho, jak, kde a kdy tyto prvky vznikly,“ řekl Roederer.

Pro tuto studii vědci použili pozorování provedená pomocí Hubbleova vesmírného teleskopu NASA/ESA a jednoho z teleskopů Magellan. Hubbleův vesmírný dalekohled umožnil astronomům shromažďovat světlo v ultrafialové části světelného spektra. Druhý dalekohled shromáždil světlo z HD 222925 v optické části světelného spektra.

V těchto spektrech je zakódován „chemický otisk“ prvků uvnitř hvězd. Čtení těchto spekter umožňuje astronomům identifikovat prvky obsažené ve hvězdě a množství prvku, které hvězda obsahuje.

Zdroj: techexplorist.com