Astronomové potvrdili dosud největší objevenou kometu! Měří 140 kilometrů

V nové studii astronomové pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu potvrdili, že pevné jádro obří komety C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) je největším jádrem komety, jaké kdy bylo objeveno. Jeho šířka dosahuje téměř 140 kilometrů a je 50krát větší než většina známých komet.

C/2014 UN271 pochází z Oortova oblaku, gigantického kulovitého rozptýlení ledových objektů, o němž se předpokládá, že obklopuje Slunce v nejhlubších a nejvzdálenějších částech naší Sluneční soustavy.

Oortův oblak je však tak daleko a tak obtížně zjistitelný, že je v podstatě gigantickou hypotetickou záhadou, přestože ho astronomové považují za jednu z největších struktur v naší Sluneční soustavě. Jednou za čas se však z této záhadné masy vynoří něco, co je gravitačně přitahováno ke Slunci.

C/2014 UN271 je jedním z takových objektů a může nám říci mnoho o existenci zmrzlých „panenských“ těles, která tvoří Oortův oblak. Předpokládá se, že se zformovaly na počátku ve vnitřní Sluneční soustavě, než byly gravitačním působením obřích planet, jako je Jupiter a Saturn, vymrštěny na její nejvzdálenější okraj.

„Tato kometa je doslova špičkou ledovce mnoha tisíců komet, které jsou ve vzdálenějších částech Sluneční soustavy příliš slabé,“ říká astronom David Jewitt z UCLA. „Vždy jsme měli podezření, že tato kometa musí být velká, protože je velmi jasná na tak velkou vzdálenost. Nyní jsme potvrdili, že tomu tak je.“

Největšího přiblížení ke Slunci má dosáhnout v roce 2031, kdy Bernardinelli-Bernstein zůstane ještě asi 1 miliardu kilometrů od Slunce, než se po své vejčité trajektorii vrátí zpět.

To znamená, že máme před sebou téměř deset let zlepšování pozorovacích možností, abychom se o kometě C/2014 UN271 a jí podobných dozvěděli více, než se opět tiše vytratí do tmy.

Zdroj: sciencealert.com