Češi objevili děsivé pozůstatky dávno ztraceného „pohanského kultu“

V lednu zveřejněná studie odhalila složité spojení národů v raně středověké Evropě, které může být dávno ztraceným pohanským kultem.

Podivné pátrání odstartovala bronzová přezka na opasek, kterou našel hledač kovů asi 32 kilometrů za Prahou. Na přezce je vyobrazen drak nebo hadovitý tvor, který požírá člověka nebo zvíře podobné žábě.

Archeologové tvrdí, že přezka pochází z České republiky a původně se domnívali, že je unikátní. Ukázalo se však, že podobných přezek byly v Německu, Maďarsku a jinde v České republice nalezeny desítky.

„Uvědomil jsem si, že se díváme na dosud neznámý pohanský kult, který spojoval různé oblasti střední Evropy v raném středověku, ještě před příchodem křesťanství,“ uvedl archeolog Masarykovy univerzity Jiří Macháček.

To, co většina archeologů a historiků nazývá „pohanské“, jsou vlastně jen národy, které vládly Evropě před přílivem křesťanů a následným vlastnictvím katolické církve. Tento termín má negativní konotace, a to především díky propagandě, kterou v průběhu dějin prosazovali nájezdníci.

Zdroj: Live Science, Allone, Daily Caller, redakce