Energie z nebe: Jak lze využít drony k výrobě elektřiny?

Doktor Duc H. Nguyen, přednášející na Bristolské univerzitě v oboru letové dynamiky a řízení, získal grant na další výzkum v nově vznikající oblasti vzdušných systémů větrné energie (AWES).

Díky připojení dronu k pozemní stanici získává AWES větrnou energii ve větších výškách než běžné větrné turbíny. Silný vítr odvádí dron od pozemní stanice, pohání generátor a vyrábí elektřinu.

Tato technologie může být přínosem pro britský energetický sektor, protože snižuje jeho uhlíkovou stopu, poskytuje flexibilitu na moři i na pevnině a zvyšuje schopnost provozu v odlehlých oblastech.

AWES musí létat ve složitých drahách, aby vyvinul co největší výkon a zároveň byl vystaven silným aerodynamickým silám. Toto uspořádání vytváří složitý systém s citlivou ovladatelností – nepatrná chyba v nastavení může dron poslat k zemi.

Právě tuto výzvu chce doktor Nguyen se svými spolupracovníky v rámci tohoto projektu vyřešit. Doufá, že projekt zlepší bezpečnost a účinnost AWES a připraví půdu pro komercializaci AWES.

„Vzdušná větrná energie má obrovský potenciál a předpokládá se, že do roku 2050 bude vyrábět elektřinu v hodnotě 70 miliard eur ročně,“ vysvětlil doktor Nguyen z Fakulty stavebního, leteckého a konstrukčního inženýrství.

Jedná se však stále o nově vznikající technologii. V mnoha případech došlo ke kompromisu: nové konstrukce byly nasazeny k testovacím letům dříve, než byly plně pochopeny jejich letové vlastnosti. To zabránilo mnoha prototypům AWES dosáhnout plné kapacity v provozu, což vedlo k předčasnému ukončení programu a bránilo jeho uvedení na trh.

„Nahrazením stávajících technik rozdvojovacími metodami může AWES dosáhnout významných úspor nákladů a vyššího výkonu, což v konečném důsledku přiblíží tuto technologii ke komerčnímu využití,“ řekl Nguyen.

Zdroje článku:

Článek může obsahovat dodatečné informace od redakce.