Enzym, který bojuje proti virům, by mohl také podporovat smrtící mutace rakoviny

Biologové varují, že protein, který chrání tělo před retroviry, jako je HIV, je ve skutečnosti dvousečnou zbraní, uvádí server Science Daily.

Nedávná buněčná studie zjistila, že enzym APOBEC3G může také zvyšovat riziko vzniku rakoviny. Předpokládá se, že enzym pomáhá při vzniku rakoviny tím, že zvyšuje počet mutací v nádorových buňkách. Mutace umožňují genetickou rozmanitost nádorů močového měchýře, která znesnadňuje jejich zničení.

„Naše zjištění naznačují, že APOBEC3G se významně podílí na vývoji rakoviny močového měchýře a měl by být považován za cíl budoucích léčebných strategií,“ říká Bishoy Faltas, onkolog a odborný asistent buněčné a vývojové biologie na Weill Cornellově lékařské fakultě, ve sdělení univerzity.

Enzymy APOBEC3G účinně brání virům v klonování. Jsou schopny inhibovat virovou replikaci mutací cytosinů – písmene „C“ v genetickém kódu. Tyto buněčné mutace však mohou vytvářet trvalé změny v genetickém kódu a vnášet chyby ještě dlouho poté, co virus zmizí. Riskantní akce této rodiny enzymů naznačují, že musí existovat mechanismy, které jim zabrání způsobit rozsáhlé poškození DNA.

Myšlenka, že by tyto enzymy mohly podporovat vznik rakoviny, vznikla asi před deseti lety. Nové techniky sekvenování DNA umožnily biologům podrobněji nahlédnout do DNA rakovinných buněk. Předchozí zjištění naznačují, že rakoviny využívají enzymy APOBEC3 k vytváření dalších mutací. Tyto mutace by nejen podporovaly růst rakoviny, ale mohly by také pomáhat při vyhýbání se detekci ze strany imunitního systému a léků proti rakovině.

Enzym téměř zdvojnásobil riziko vzniku rakoviny u myší

Ve studii autoři použili myši k testování, zda APOBEC3G přímo způsobuje rakovinu močového měchýře. Myši byly ideálním modelem, protože enzym APOBEC3G se vyskytuje pouze u lidí. Začali tím, že u myší vyřadili jediný enzym typu APOBEC3 a nahradili jej lidským genem APOBEC3G. Poté byly myši vystaveny chemické látce podporující rakovinu močového měchýře, která je podobná látkám obsaženým v cigaretovém kouři.

Myši s genem APOBEC3G měly o 76 % vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny močového měchýře ve srovnání s 56 % myší, kterým byl gen APOBEC vyřazen, ale nebyl nahrazen. Po 30 týdnech přežily všechny myši, u nichž byl gen pouze vyřazen. Přibližně třetina myší nesoucích lidský gen na rakovinu zemřela.

Důvodem rozdílu v úmrtnosti je skutečnost, že myši s genem APOBEC3G vykazovaly dvakrát více mutací než myši s pouze vyřazeným genem.

„V těchto nádorech jsme pozorovali odlišný mutační podpis způsobený genem APOBEC3G, který se liší od podpisů způsobených ostatními zástupci skupiny APOBEC3,“ dodává autor studie Weisi Liu, postdoktorandský výzkumný pracovník.

Autoři naznačují, že mutace zvýšily genomickou rozmanitost nádorů, aby mohly růst a prosperovat. Nakonec vědci prošli rozsáhlou databázi lidských nádorů nazvanou The Cancer Genome Atlas a zjistili souvislost mezi mutacemi souvisejícími s APOBEC3G a horšími výsledky rakoviny močového měchýře.

„Tato zjištění budou sloužit jako podklad pro budoucí snahy o omezení nebo usměrnění vývoje nádorů pomocí léků cílených na enzymy APOBEC3,“ uzavírá doktor Faltas.

Zdroj: sciencedaily.com, redakce