Existence vody na Měsíci potvrzena čínskou lunární sondou Chang’e 5

Čínský lunární modul Chang’e 5 odebral vzorky z měsíčního oceánu Oceanus Procellarum a objevil konkrétní důkazy o přítomnosti vody.

Nejprve pomocí palubní spektrální analýzy potvrdil, že se jedná o čedičové horniny a půdu, a poté laboratoř potvrdila zjištění analýzou vzorků, které modul vrátil v roce 2021.

Konkrétně tým zjistil přítomnost hydroxylové skupiny, neboli nejčastějšího výsledku chemické reakce, na níž se podílí voda. Co nejjednodušeji řečeno, v hornině nebyly nalezeny žádné kapičky vody, ale pouze její chemický ekvivalent. Při odběru vzorku byla naměřena teplota půdy přesahující 90 °C během měsíčního poledne.

Výsledky tedy rozhodně neukazují na rozsáhlé zásoby vody na povrchu Měsíce. Výsledky spíše ukazují, že horniny a půda na povrchu Měsíce obsahují v průměru asi 30 hydroxylových částic na milion. Hydroxyl s jedním atomem kyslíku a jedním atomem vodíku je hlavní složkou vody.

Tým rovněž vyhodnotil, že zdrojem vody je převážně původní měsíční voda, obsažená v krystalickém minerálu zvaném apatit. Zdá se, že méně hydroxylu, než se očekávalo, pochází ze slunečního větru, neustálého proudu nabitých částic proudících od Slunce a napříč sluneční soustavou, který Měsíc ostřeluje a zanáší jeho povrch částicemi.

Zdroj: space.com