Historici našli v Alpách bunkr z první světové války „zamrzlý v čase“

V italských Alpách objevili novinář a historik bunkr v nadmořské výšce 2900 metrů. Byl odhalen díky tání ledu v důsledku globálního oteplování, uvádí server The Christian Science Monitor.

Globální oteplování není v současné době lehkým tématem. Jeho důsledky však někdy vedou k odhalením, která jsou stejně velkolepá jako nečekaná. Britský novinář Nick Squires, který od roku 2008 působí v Římě a věnuje se událostem v regionu, a historik Giovanni Cadioli byli na hoře Scoluzzo v italských Alpách překvapeni, když spatřili bunkr z první světové války.

Z prvních údajů již víme, že v tomto úkrytu bylo během bojů, které probíhaly v letech 1915-1918, umístěno asi patnáct rakousko-uherských vojáků. Na „alpské frontě“ bránili země, které Italové, tehdy po boku Francouzů, Britů a Rusů (aliance jinak známá jako Trojspolek), doufali získat zpět, mimo jiné jižní Tyrolsko, Trentino a Terst. Podle Giovanniho Cadioliho nebyli italští nepřátelé příliš daleko: „Pozice byly velmi blízko. Bylo mezi nimi méně než 500 metrů. Mohli na sebe křičet.“

Bunkr postavený z klád nesloužil jen jako úkryt pro vojáky, byly v něm nalezeny nábojnice, kuchyňské nádobí, konzervy, kusy látek, a dokonce i sláma, kterou vojáci používali na spaní. Objev tohoto bunkru nám ukazuje, jaký vliv mají lidé na životní prostředí. „Před sto lety byla tato hora součástí ledovce a skálu jste mohli vidět jen v nejteplejších srpnových dnech. To už dnes neplatí.

Je na nás, abychom ve vlastním měřítku zavedli způsoby, jak snížit naši uhlíkovou stopu, a snad se ještě nějakou dobu těšili z úchvatné krajiny, kterou nám příroda nabízí.

Zdroj: csmonitor.com, redakce