Hranice lidského věku: Je možné žít déle než 120 let? Délka života člověka byla již zřejmě vyčerpána

Byl životní rekord nejstarší ženy na světě stanoven na věčnost? Možná. Pohled do statistik ukazuje, že konstrukční hranice lidského modelu byla vyčerpána, jak uvádí server Technology.

Vědci předpokládají, že i za ideálních podmínek se lidé sotva dožijí více než 125 let – tohoto věku téměř dosáhla nejstarší spolehlivě zdokumentovaná osoba, 122letá Francouzka Jeanne Calmentová, v roce 1997, kdy zemřela. Vědci k tomuto závěru dospěli po statistickém vyhodnocení údajů z Human Mortality Database (HMD), což je soubor údajů o populaci a úmrtnosti z mnoha zemí světa.

Je stále zřejmější, že trend stále vyššího maximálního věku, který v ekonomicky bohatých zemích světa trvá již od 20. století, se nyní vyrovnává a ustálí se – mimochodem velmi podobně jako průměrná délka života. Datový model, který vědci na základě pozorování vytvořili, předpovídá, že šance 125letého člověka na přežití dalšího roku klesne na 1 ku 10 000.

Podle vědců zřejmě existují biologické limity délky lidského života, které nelze jednoduše obejít, a to ani při těch nejlepších podmínkách a pokroku v medicíně. Faktory, které způsobily, že se od 70. let minulého století statisticky prodloužila délka života novorozenců o 30 let, na to nemají žádný vliv. Bylo to způsobeno především tím, že se zlepšila lékařská péče a klesla úmrtnost v raném věku. Na rozdíl od doby před půl stoletím dnes většina lidí umírá ve věku 65 až 95 let. Průměrná délka života (stejně jako maximální věk, který lze očekávat) se však již výrazně nezvyšuje.

Mimochodem, biologická hranice lidského věku nevyplývá z genetického programu, který dává příkaz biologickým buňkám, aby se na konci svého života samy zničily, vysvětlují vědci. Namísto toho se na trvanlivost lidského těla pravděpodobně vztahují biomechanická omezení. Koneckonců člověk byl v průběhu evoluce formován spíše k reprodukci v mladším věku než k nekonečné existenci.

Zdroj: technology.org, redakce