Hubbleův teleskop poprvé přímo změřil hmotnost osamělého bílého trpaslíka

Hubbleův vesmírný teleskop NASA/ESA poprvé přímo změřil hmotnost jediného izolovaného bílého trpaslíka s názvem LAWD 37.

Tento bílý trpaslík má přibližně 56 % hmotnosti našeho Slunce a umožňuje nahlédnout do teorií o jejich struktuře i složení. K tomuto objevu museli vědci použít gravitační mikročočkování, jak uvádí NASA na svém webu.

Co je gravitační mikročočkování?

Světlo z hvězdy v pozadí bylo v podstatě vychýleno gravitačním deformováním prostoru hvězdou v popředí, a když bílý trpaslík procházel před hvězdou v pozadí, mikročočkování způsobilo, že se hvězda jevila dočasně posunutá oproti své skutečné poloze na obloze. Zhroucené pozůstatky hvězdy LAWD 37 vyhořely před 1 miliardou let, ale díky tomu, že se nachází ve vzdálenosti pouhých 15 světelných let v souhvězdí Mouchy, byla hvězda intenzivně studována.

„Tyto události jsou vzácné a jejich následky jsou nepatrné. Například velikost námi naměřeného posunu je jako měření délky auta na Měsíci při pohledu ze Země. Přesnost měření hmotnosti LAWD 37 nám umožňuje testovat vztah hmotnosti a poloměru pro bílé trpaslíky. To znamená testování teorie degenerované hmoty (plyn tak superstlačený gravitací, že se chová spíše jako pevná hmota) v extrémních podmínkách uvnitř této mrtvé hvězdy,“ řekl Peter McGill, vedoucí autor z University of California v Santa Cruz.

Zdroj: nasa.gov, redakce