Hubbleův teleskop pozoruje masivního „galaktického tvora“ ve vzdálenosti více než 700 milionů světelných let od Země

Hubbleův vesmírný teleskop pozoroval obrovského „galaktického tvora“, který se nachází více než 700 milionů světelných let od Země.

JO206 je barevný hvězdotvorný disk obklopený bledým, světélkujícím oblakem prachu, zatímco v popředí na skvrnitém černém pozadí vyniká shluk jasných hvězd s křížícími se difrakčními hroty.

V pravém dolním rohu snímku jsou vidět dlouhé úponky jasných hvězdných útvarů, které se táhnou za diskem medúzovité galaxie JO206, podobně jako se za nimi táhnou chapadla jejich skutečných protějšků. Jejich úponky vznikají v důsledku interakce mezi galaxiemi a vnitrokupinovým prostředím, řídkým přehřátým plazmatem, které prostupuje kupami galaxií.

„Hubble překvapivě odhalil, že neexistují žádné nápadné rozdíly mezi tvorbou hvězd v discích medúzovitých galaxií a tvorbou hvězd v jejich chapadlech, což naznačuje, že prostředí nově vznikajících hvězd má na jejich vznik jen malý vliv,“ uvádí agentura NASA.

Zdroj: sci.news, nasa.gov, redakce