Hubbleův teleskop zachytil neuvěřitelný snímek emisní mlhoviny NGC 346

Hubbleův vesmírný teleskop zachytil skrytou galaxii vzdálenou 11 milionů světelných let od Země a nyní i tento neuvěřitelný snímek emisní mlhoviny NGC 346.

Tato hvězdotvorná oblast se rozkládá na ploše 200 světelných let a je součástí Malého Magellanova mračna (SMC) vzdáleného 210 000 světelných let od Země. Při bližším pohledu uvidíte skupinu mladých hvězd usazených v mlhovině NGC 346.

Pozorované mladé hvězdy v podstatě vznikají z gravitačně se hroutících plynných mračen a ještě se v nich nezapálilo vodíkové palivo, které by umožnilo jadernou fúzi. Nicméně i nejmenší z těchto začínajících hvězd má pouze poloviční hmotnost našeho Slunce. Tato menší průvodní galaxie je primitivní a postrádá velké procento těžších prvků, které se v následujících generacích hvězd vytvářejí jadernou fúzí. „Samotná mlhovina NGC 346, která se nachází mezi dalšími hvězdnými oblastmi uvnitř malé galaxie, obsahuje více než 2 500 mladých hvězd,“ uvedla ESA.

Zdroj: space.com