Inženýr sestrojil odpalovač, který dokáže zrychlit předměty silou přes 7G

Tom Stanton vytvořil vlastní elektromagnetický kolejnicový odpalovač. Toto elektromagnetické zařízení dokáže pohánět běžné předměty po dráze a urychlovat je neuvěřitelnou rychlostí, uvádí server Hackster.

Tento systém funguje pomocí několika elektromotorů, které propouštějí proud přes cívku drátu s prstencem magnetů, čímž vytvářejí rotační pohyb, zatímco lineární systém pohání magnet dopředu tím, že přivádí proud do měděné cívky, než ji odstraní, když je magnet v polovině cesty, aby se zabránilo kolizi.

Stanton svůj systém navrhl na základě Hallova senzoru, který detekuje, když magnet projde před ním a zároveň opustí jeho detekční dosah. Po detekci magnetu se přivede proud. Jakmile se magnet vzdálí, obvod cívky se rozpojí. Posledním problémem bylo zajištění dostatečného napájení a nakonec byly zvoleny superkondenzátory, které mohou dodávat až 100 A proudu na cívku. Nyní je spínání cívek závislé na mikrokontroléru, který určuje stav Hallových snímačů a poté podle potřeby přepíná měděné cívky.

Zdroj: hackster.io, redakce