Jak dobrý je termovizní zaměřovač tanku Leopard 1A5 a proč je důležitá rychlost couvání?

Tato německá vozidla mají sice nezjevné, ale velmi důležité „bonusy“, které stojí za bližší pozornost.

Leopard 1A5 se stane v blízké budoucnosti poměrně významnou součástí ukrajinského tankového parku. Specifikace těchto tanků vyvolaly poměrně velkou kontroverzi, což je téma, kterému se věnuje pozoruhodný příspěvek analytika OSINT známého jako Trost.

Autor ve své analýze zdůrazňuje dvě silné stránky tanku Leopard 1A5 – palubní vybavení a mobilitu. Zároveň se zabývá možnými řešeními hlavního problému tohoto tanku – jeho ochranou.

Co se týče palubního vybavení, Leopard 1A5 používá systém řízení palby EMES-18, což je upravená verze systému EMES-15 používaného v tancích Leopard 2A4, Leopard 2A6 a švédském tanku Strv 122.

Tato podobnost v systémech řízení palby znamená, že Leopard 1A5 je také vybaven termovizním zaměřovačem stejné kvality jako ten, který je instalován ve vyspělejším Leopardu 2. Současně se v současných ruských tancích téměř vůbec nevyskytují termovizní zaměřovače, což dává Leopardu 1A5 výhodu, až se oba střetnou na bojišti na Ukrajině.

Při dalším srovnání Leopardu 1A5 se sovětskými tanky se německé vozidlo může pochlubit poměrně vysokou rychlostí couvání 25 km/h a na rozdíl například od T-72 se může otočit na místě. Díky tomu je Leopard ve srovnání se svými sovětskými protějšky mobilnější.

Ačkoli se tank Leopard 1A5 potýká s problémy kvůli své nízké pancéřové ochraně, navrhuje možná řešení. Patří mezi ně instalace bloků „Kontakt-1“ nebo improvizovaného pancíře na obranu proti nepřátelským bezpilotním letounům.

Zdroj: Army Guide, Defense Express, redakce