Jak je možné, že se někteří silní kuřáci vyhnou rakovině plic?

Nenechte se mýlit, kouření tabáku je pro vás mimořádně škodlivé. Kromě toho, že zvyšuje riziko srdečních onemocnění, cukrovky a mrtvice, je drtivá většina případů rakoviny plic přímo spojena s kouřením.

Navzdory tomuto riziku však rakovinou plic onemocní pouze 10 až 20 % celoživotních kuřáků, uvádí server Science Daily. Někteří lidé dokáží kouřit krabičku za krabičkou po celá desetiletí a rakovině plic se nějakým způsobem vyhnou. Ačkoli je to ovlivněno pohlavím, kuřáckým statusem a širším zdravotním stavem, podle nejnovějšího výzkumu nemusí být schopnost některých kuřáků vyhnout se rakovině plic jen otázkou štěstí.

Vědci z Lékařské fakulty Alberta Einsteina v New Yorku ve studii, která byla zveřejněna v časopise Nature Genetics, tvrdí, že někteří kuřáci mohou mít robustní mechanismus nebo odolnost, která pomáhá omezit mutace v plicích, jež je chrání před rakovinou plic.

Dlouho se předpokládalo, že kouření vede ke vzniku rakoviny plic tím, že vyvolává mutace DNA v normálních plicních buňkách. Jak tým vědců očekával, zjistil v plicních buňkách kuřáků na rozdíl od nekuřáků výrazně více mutací.

Ukázalo se také, že počet buněčných mutací úzce souvisel s množstvím, které osoba vykouřila – ale jen do určité míry. Jakmile osoba prokouřila 23 krabičkových let (jeden krabičkový rok kouření se rovná jedné krabičce cigaret vykouřené denně po dobu jednoho roku), nárůst počtu buněčných mutací se zastavil.

Autoři studie se domnívají, že jejich těla mají nějaký systém na opravu poškození DNA nebo „detoxikaci“ kouře, aby byl méně náchylný ke vzniku mutací. K potvrzení tohoto vysvětlení je však zapotřebí více důkazů.

„Nejtěžší kuřáci neměli nejvyšší mutační zátěž,“ uvedl ve svém prohlášení doktor Simon Spivack, spoluautor studie a profesor medicíny, epidemiologie, populačního zdraví a genetiky na Lékařské fakultě Alberta Einsteina. „Naše údaje naznačují, že tito jedinci mohli navzdory silnému kouření přežít tak dlouho, protože se jim podařilo potlačit další akumulaci mutací. Toto vyrovnání mutací mohlo být způsobeno tím, že tito lidé měli velmi zdatné systémy pro opravu poškození DNA nebo detoxikaci cigaretového kouře.“

Tým dospěl ke svým zjištěním pomocí techniky zvané mnohonásobná amplifikace v jedné buňce, která může poskytnout přesnější zobrazení skutečných mutací lidí bez vnášení chyb při sekvenování. Tuto techniku, která byla vyvinuta teprve v roce 2017, použili na epiteliálních plicních buňkách odebraných 14 nikdy nekouřícím lidem ve věku od 11 do 86 let a 19 kuřákům ve věku od 44 do 81 let, kteří kouřili různé množství cigaret.

Pokud se jejich zjištění potvrdí, mohlo by to nabídnout novou strategii pro včasné odhalení rizika rakoviny plic. V návaznosti na tuto studii tým doufá, že zjistí, zda je možné určit schopnost člověka opravovat DNA nebo detoxikovat, a tím odhalit riziko vzniku rakoviny plic v důsledku kouření.

„Nyní bychom chtěli vyvinout nové testy, které by dokázaly měřit schopnost oprav DNA nebo detoxikace, což by mohlo nabídnout nový způsob, jak posoudit riziko vzniku rakoviny plic,“ vysvětlil doktor Spivack.

“ Mohlo by se to ukázat jako důležitý krok směrem k prevenci a včasnému odhalení rizika rakoviny plic a odklon od současného velkého úsilí potřebného k boji s pozdními stádii onemocnění, kdy vzniká většina výdajů na zdravotní péči a utrpení.“

Zdroj: sciencealert.com, sciencedaily.com, redakce