Je možné uhasit Slunce vodou? Co by se stalo, kdybychom na něj vylili 1 bilion kbelíků vody?

Možná si myslíte, že vylití velkého množství vody na Slunce způsobí výraznou změnu jeho teploty. Možná by Slunce zhaslo? Nebo ne tak docela? Jaká je pravda?

Jestliže vědro obsahuje 10 litrů vody, pak 1 bilion věder obsahuje 10 miliard metrů krychlových nebo 10 kilometrů krychlových vody. Je to hodně? To si pište, že ano – ve skutečnosti by toto množství vody stačilo zhruba jedné miliardě lidí na celý rok.

I když se to může zdát jako gigantické množství, na Zemi je 1 385 999 045 kilometrů krychlových vody. Objem Slunce je však 1,4 × 1018 kilometrů krychlových (to je 1,4 s osmnácti nulami). Proto by 1 bilion kbelíků představoval na Slunci nepatrné množství vody. Tamní podmínky by přinutily vodu k okamžité ionizaci na vodík a kyslík, ale nic vážného by se nestalo.

I kdybyste při kosmickém pokusu o zhasnutí Slunce použili veškerou vodu, která je na naší planetě k dispozici, stejně by nedošlo k žádné významné změně jeho celkového objemu a všechna tato voda by nestačila k tomu, aby nějak vážně ovlivnila teplotu naší hvězdy.

Je vůbec možné uhasit Slunce vodou?

Bez ohledu na to, kolik vody byste použili, není možné Slunce uhasit vodou. Zatímco běžný oheň je příkladem chemického hoření za běžných pozemských podmínek, energie Slunce vzniká jadernou fúzní reakcí, která probíhá za zcela jiných podmínek.

Jaderná fúze vyžaduje extrémní tlak, který je způsoben extrémní gravitací. Vhození extrémního množství vody na Slunce by dokonce zvýšilo hmotnost Slunce a jeho gravitaci (a poskytlo by naší domovské hvězdě další zdroje vodíku). V důsledku toho by se proces fúze stal ještě intenzivnějším.

Bilion kbelíků vody se zde na Zemi jistě zdá jako poměrně velké, ba přímo gigantické množství vody. Nikde by však nestačilo na to, aby změnilo proces jaderné fúze, který probíhá uvnitř Slunce. A co víc, jadernou fúzi probíhající v jádru hvězd nelze uhasit – všechna voda by prostě fungovala jako další palivo pro termonukleární reakci.

Zdroj: Bright Side, Technology, redakce