Křídla nostalgie: Historické letouny zajišťují bezpečnost ve vodách kolem okupovaného Krymského poloostrova

Rusové znovu využívají historickou relikvii ve svém arsenálu – tentokrát se jedná o obojživelný letoun Be-12 Čajka.

Tyto starobylé stroje, zavedené do služby již v 60. letech minulého století, nyní slouží k monitorování vod kolem okupovaného Krymského poloostrova. Jejich úkolem je též bránit se případným útokům, které by mohly být provedeny ukrajinskými námořními bezpilotními letouny. Be-12 Čajka, známé též pod kódovým označením NATO jako Mail, se opět objevily v blízkosti Krymského poloostrova.

Letouny Be-12 byly v roce 1992 vyřazeny ze služby kvůli svému technickému stavu. Vzhledem k problémům s technickým stavem těchto obojživelných letounů ruským pilotům nezbývá než vyhýbat se vzletu z vody, a proto Be-12 startují pouze z pevných letišť na souši.

Aktuální stav a počet provozuschopných letounů Be-12, které Rusové využívají k hlídkování, zůstává záhadou. Přestože bylo celkem vyrobeno 143 letounů Be-12, nelze očekávat radikální zvýšení schopnosti Rusů monitorovat vody kolem Krymského poloostrova. Tato situace umocňuje skutečnost, že Be-12 jsou staré stroje, začleněné do vojenské služby již v 60. letech minulého století.

Obojživelné letouny Be-12 Čajka byly navrženy konstrukční kanceláří Berijev jako náhrada za problematickou řadu Be-10 z doby studené války. Be-12 byl koncipován jako obojživelný stroj s hlavním posláním provádět hlídkování nad vodními plochami a na pobřeží, a zároveň ničit ponorky. Postupem času se Be-12 osvědčil i při záchranných operacích na moři a při geologickém průzkumu.

Hmotnost prázdného letounu Be-12 Čajka činí 24 900 kg, vzletová hmotnost se pohybuje kolem 36 000 kg. Schopnost nést výzbroj o hmotnosti od 1 500 kg až do 3 000 kg je rovněž součástí jeho výbavy. Tento obojživelný letoun může dosáhnout maximální rychlosti až 580 km/h a má dolet až 3 600 km.

Zdroj: WikipediaDefence Blog, redakce