Lidé vykazují neobvyklé příznaky ztuhlosti jater měsíce po infekci COVID-19

Studie prezentovaná na konferenci Radiologické společnosti Severní Ameriky zjistila známky poškození jater u pacientů několik měsíců po prodělání infekce COVID-19. Studie doplňuje důkazy o tom, že SARS-CoV-2 infikuje a poškozuje tento orgán.

Retrospektivní studie, která zatím nebyla recenzována, zkoumala údaje pacientů za tři roky zpětně, a to pomocí ultrazvukových elastografických snímků smykových vln, které proběhly v Massachusettské všeobecné nemocnici v letech 2019-2022. Toto konkrétní vyšetření využívá zvukové vlny k měření tuhosti tkáně, což jim umožňuje posoudit tuhost jater pacienta. Tuhost jater je markerem poškození jater, jako je fibróza (nárůst jizvy) a zánět.

Tým porovnával pacienty, kteří byli pozitivně testováni na COVID-19 nejméně 12 týdnů před vyšetřením, s kontrolními skupinami lidí, kteří byli testováni pouze na COVID-19, a s pacienty, kteří podstoupili vyšetření před pandemií. Při kontrole faktorů, jako je věk a pohlaví, tým zjistil, že pacienti ve skupině s pozitivním testem na COVID-19 měli statisticky významně vyšší míru ztuhlosti jater než ti, kteří měli pouze negativní test na toto onemocnění.

Lidé, u nichž byla nemoc COVID-19 potvrzena testem, měli medián tuhosti jater 7,68 kilopascalů (kPa) ve srovnání s kontrolní skupinou postiženou pandemií, která měla tuhost jater 5,99 kPa. Neočekávaně měli pacienti v kontrolní skupině před pandemií vyšší medián tuhosti než kontrolní skupina před pandemií, a to 7,01 kPa. Ačkoli příčina tohoto jevu není dosud zcela objasněna, tým se domnívá, že může být způsobena změnou vzorců odesílání na ultrazvukové elastografické vyšetření smykové vlny během pandemie.

„Zatím nevíme, zda zvýšená tuhost jater pozorovaná po infekci COVID-19 povede k nepříznivým výsledkům u pacientů,“ uvedl v tiskové zprávě spoluautor studie doktor Firouzeh Heidari. Tým se od té doby pokouší tuto skutečnost zjistit.

„V současné době zkoumáme, zda závažnost akutních příznaků souvisejících s COVID předpovídá závažnost dlouhodobého poškození jater,“ uvedl Heidari. „Doufáme, že se nám podaří obohatit naši stávající databázi o další údaje o pacientech a širší rozsah souběžných ukazatelů, abychom lépe porozuměli postakutním účinkům COVID-19 v játrech.“

Zdroj: pharmtechfocus.com, redakce