Mars má pravděpodobně aktivní plášť stejně jako Země a Venuše

Mars býval geologicky velmi aktivním světem – Valles Marineris je největší kaňon ve Sluneční soustavě a Olympus Mons je nejvyšší sopka, více než třikrát vyšší než Everest.

Podle serveru Science Daily již většina jeho aktivity již vyprchala a zůstalo jen u marsotřesení, takže svět je nyní mnohem neaktivnější. Zdá se však, že nitro Rudé planety ještě není mrtvé. Alespoň podle nejnovějších výzkumů.

Pokud jde o geologickou aktivitu Marsu, vědci se na Elysium Planitia dívají často. Většina marsotřesení, která zaznamenala sonda NASA InSight, pocházela z oblasti této rozlehlé planiny zvané Cerberus Fossae, tedy z místa, kde došlo k poslední vulkanické události na Marsu, a to přibližně před 53 000 lety. Pro vysvětlení detekcí sondy InSight bylo předloženo několik scénářů, většinou zahrnujících pasivní mechanismus, jako je tavení zesílené kůry v důsledku konvekce pláště nebo možná erupce v důsledku rozšíření litosféry.

Autoři této nové studie, A. Broquet a J. C. Andrews-Hanna, však tato vysvětlení nepovažují za uspokojivá pro vysvětlení detekcí. Jejich hypotéza předpokládá, že celá planina leží na vrcholu rozsáhlé hlavy plášťového chocholu o průměru 4 000 km.

„Vzhledem k pokračující seismicitě a nedávné vulkanicko-tektonické aktivitě zvažujeme, zda by Elysium Planitia nemohla být místem současného aktivního plášťového chocholu,“ píší v práci vědci z Arizonské univerzity. „Plášťové chocholy jsou vzestupná tělesa anomálně horkého materiálu pocházejícího z hlubokého pláště nebo z hranice jádra a pláště, která jsou do značné míry nezávislá na všeobecné konvektivní cirkulaci.“

Tým zkoumal fyzikální vlastnosti oblastí, gravitační měření a geologické struktury a kombinoval je s modely, které vysvětlovaly pozorované otřesy a vlastnosti. Dospěli k závěru, že nejlepším vysvětlením marsotřesení zjištěných sondou InSight je plášťová vrstva, stejně jako pomalé rozevírání kůry pod Cerberus Fossae. Podle jejich práce je horní část plášťového chocholu o 95 až 285 °C teplejší než kůra nad ním, jejíž tloušťka se v daném místě odhaduje na 10 km.

Pokud se toto zjištění skutečně potvrdí, stane se Mars teprve třetím tělesem ve Sluneční soustavě, kde existuje aktivní plášť, a připojí se tak k velmi exkluzivnímu klubu, který v současnosti tvoří pouze Země a Venuše.

Zdroj: sciencedaily.com, redakce