Mars rover NASA Perseverance poskytuje dosud nejpodrobnější pohled na deltu kráteru Jezero

Mars rover Perseverance společnosti NASA poskytuje dosud nejpodrobnější pohled na deltu kráteru Jezero se zajímavou mozaikou.

Toto ohromující panorama starobylé říční delty o velikosti 2,5 miliardy pixelů bylo vytvořeno ze snímků pořízených kamerovým systémem Mastcam-Z, které se skládají z 1 118 jednotlivých snímků. Panorama zobrazuje sedimentární horniny, které jsou pro vědce velmi zajímavé, a mise Mars Sample Return by jich v budoucnu mohla několik přivézt zpět na Zemi.

Delta v kráteru Jezero je v podstatě oblast, kde se vědci domnívají, že se před miliardami let řeka vlévala do jezera a ukládala horniny a sedimenty ve tvaru vějíře. Delty jsou oblasti, které jsou na Marsu považovány za nejideálnější pro hledání potenciálních známek dávného mikrobiálního života.

„Tyto snímky byly pořízeny v roce 2022 ve dnech 12., 13., 16., 17. a 20. června (466., 467., 470., 471. a 474. marťanský den neboli sol mise Perseverance). Klíčovým cílem mise Perseverance na Marsu je astrobiologie, včetně hledání známek dávného mikrobiálního života,“ uvedl tým NASA Mars 2020.

Zdroj: mars.nasa.gov