Masivní prachová bouře na Marsu rozvířila mraky podobné těm na Zemi, které lze pozorovat z vesmíru

Zatímco rover NASA Curiosity je zaneprázdněn průzkumem hory Mount Sharp, sonda ESA Mars Express na oběžné dráze zachytila mohutnou prachovou bouři, která zvedla oblaka podobná těm pozemským, jež jsou vidět z vesmíru.

Podle pozorování se zdálo, že se bouře objevují a mizí v opakovaných cyklech po dobu několika dní a viditelné spirály jsou dlouhé od 1000 km do 2000 km. Při bližším zkoumání vědci zjistili, že prachové bouře na Marsu se skládají z pravidelně rozmístěných menších mračných buněk, které jsou uspořádány podobně jako zrnka nebo oblázky.

Stejnou strukturu lze pozorovat i u mraků v zemské atmosféře, které vznikají konvekcí, při níž horký vzduch stoupá vzhůru, protože má menší hustotu než chladnější vzduch v jeho okolí. Typ konvekce, který zde vidíme, se nazývá konvekce s uzavřenými buňkami, kdy vzduch stoupá uprostřed malých oblačných kapes neboli buněk.

„Na Zemi stoupající vzduch obsahuje vodu, která kondenzuje a vytváří mraky. Oblaka prachu zobrazená sondou Mars Express ukazují stejný proces, ale na Marsu stoupající sloupce vzduchu obsahují spíše prach než vodu. Slunce ohřívá vzduch plný prachu, který stoupá a vytváří prachové buňky. Tyto buňky jsou obklopeny oblastmi klesajícího vzduchu, které obsahují méně prachu. Vzniká tak zrnitý vzor, který je vidět i na snímku mraků na Zemi,“ uvedla ESA.

Zdroj: esa.int