Mohou být polární záře nebezpečné? Člověk se nemusí bát, ovlivněna jsou především elektrická zařízení

Slunce, které se blíží maximu své aktivity, stále více vyvrhuje hmotu, která na obloze způsobuje polární záře. Jak polární záře vzniká a skrývá se v této kráse nějaké nebezpečí?

Již nějakou dobu mají lidé nového koníčka – pozorování polární záře, která byla dříve spojována pouze s místy, jako je Norsko nebo Kanada. Není to samozřejmě důsledek klimatických změn, ale pouze vysoké sluneční aktivity.

Tvar polárních září se může lišit a závisí na tom, jak záření proniklo atmosférou. Mohou to být nápadné světelné sloupy, vlnící se pásy, ale také pouhá záře. Čím silnější je geomagnetická bouře, tím více se oblast, kde je polární záře viditelná pouhým okem, rozšiřuje na jih. Polární záře může dosáhnout i rovníku, ale to jsou velmi vzácné případy známé pouze z historických záznamů.

Člověk je již nastaven tak, že krása přírodních procesů, jako je polární záře, ho nutí přemýšlet, zda se v tomto kouzlu neskrývá nějaké nebezpečí.

Měli bychom se polární záře obávat?

Polární záře sama o sobě nemá žádný vliv na fungování naší civilizace, protože je to jen krásný světelný úkaz. Avšak záření, které způsobuje a které se dostává k Zemi a není účinně blokováno magnetickým polem Země, může způsobit skutečné škody.

Jedná se však především o problémy ve velkém měřítku a pro zařízení vysoko nad zemským povrchem. Současně je třeba poznamenat, že dopad geomagnetické bouře se týká těch výtvorů lidské civilizace, jejichž fungování souvisí s elektřinou.

Proto může během zvýšené sluneční aktivity dojít například k selhání družic na oběžné dráze, ale také k narušení zemské energetické sítě a komunikací, a dokonce i ke zvýšenému opotřebení staveb, jako jsou například potrubí. Ovlivněno je také rádiové vysílání (včetně systémů typu GPS).

Jaká je hrozba pro lidské tělo?

Pokud jde o sílu, kterou geomagnetická bouře nabývá, nemusíme se obávat přímého negativního vlivu polární záře na fungování organismu, jako je tomu v případě holubů spoléhajících na biologické kompasy.

Energetické záření, které přesto dosáhne Země, i když ovlivní fungování přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, nebude narušovat jejich činnost způsobem, který by byl nebezpečný pro zdraví. Větší škody by mohly způsobit nepřímé účinky, rušení navigace, mobilní komunikace.

Vliv na naši pohodu je záležitostí spíše individuální podvědomé reakce, ale ani zde neexistuje přímá souvislost. Nicméně věda zcela nevylučuje souvislost mezi epizodami polární záře a tím, co se děje v lidském nervovém a oběhovém systému. Jednalo by se však o reakci na mnohem nižší dávku záření, než jakou obdržíme například při rentgenovém vyšetření nebo dokonce při mnohem invazivnějším CT vyšetření.

Astronauti ve vesmíru jsou jiná záležitost. Pro ně už geomagnetická bouře představuje reálné nebezpečí, a proto existují varovné systémy, které jim umožňují ukrýt se v dobře izolovaných prostorách. Obvykle se jedná o prostředky, v nichž lidé létají do vesmíru.

Zdroj: Wikipedia, WP Tech, redakce