Mrtvá těla se pohybují déle než rok po smrti, zjistila forenzní vědkyně

Vědci na první australské “farmě lidských těl” zjistili, že mrtvá těla se při rozkladu pohybují, a domnívají se, že tento pohyb by mohl být důležitý při vyšetřování úmrtí, píší na webu Vice.

Výzkumnice Alyson Wilsonová učinila tento objev pomocí časosběrných kamer, které natáčely rozklad těla dárce v 30minutových intervalech po dobu 17 měsíců. Farma lidských těl je australské zařízení pro tafonomický experimentální výzkum (AFTER), které bylo zřízeno za účelem zkoumání rozkladu člověka za různých podmínek, aby se napodobily scénáře z místa činu. Nachází se v tajné křovinaté oblasti na okraji Sydney.

“Zjistili jsme, že paže se výrazně pohybovaly, takže paže, které začínaly dole vedle těla, skončily na boku těla,” řekla Wilsonová. “Jedna paže vyjela ven a pak se vrátila zpět, aby se opět téměř dotýkala boku těla.”

Alyson Wilsonová, studentka lékařských věd na CQUniversity, uvedla, že očekávala určitý pohyb v počátečních fázích rozkladu, ale překvapilo ji, že pohyb pokračoval po celých 17 měsíců natáčení. Uvedla, že pohyb mohl být důsledkem smršťování a kontrakce při vysychání tělesných vazů. Tyto informace by mohly pomoci při policejním vyšetřování.

“Tento výzkum je velmi důležitý, protože pomáhá orgánům činným v trestním řízení řešit trestné činy a také pomáhá při vyšetřování katastrof,” řekla Wilsonová. “Je důležitý pro oběti a jejich rodiny a v mnoha případech dává oběti hlas, aby mohla vyprávět svůj poslední příběh.”

Zdroj: vice.com, americansecuritytoday.com, redakce