Neomezený zdroj čisté energie pro celou Zemi? Stačí prostě vrtat

Geotermální energie je čistým a spolehlivým zdrojem energie, ale vzhledem k současným technologiím je možné ji využívat pouze na některých místech. Nová technologie by to mohla změnit.

Solární nebo větrná energie má své nevýhody kvůli své nestabilitě, zatímco klasické uhelné, plynové nebo jaderné elektrárny jsou založeny na jednoduchém vztahu přeměny vody na páru, která pak pohání turbíny, jež vyrábějí elektřinu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jsou málo citlivé na povětrnostní podmínky.

Pokud by však odpadla nutnost uměle ohřívat vodu pro její přeměnu na páru, získali bychom ideální trvalý zdroj levné elektřiny a systémového tepla pro vytápění budov. Vzhledem ke geologickým podmínkám je takovým místem Island, zatímco zbytek světa takové štěstí nemá a dostatek tepla se nachází mnohem hlouběji.

Nové technologie v energetice

Řešení problému velmi hlubokých vrtů může spočívat v technologii využití mikrovln k odpařování horniny, která umožní vytvářet vrty hluboké až 16 km nebo i hlouběji. Za zmínku stojí, že nejznámější vrt na poloostrově Kola v Rusku je hluboký něco přes 12 km a jeho vybudování trvalo dvě desetiletí.

“Celkový energetický obsah tepla uloženého v podzemí miliardkrát převyšuje roční energetické potřeby naší planety. Takže i zlomek tohoto množství nám v dohledné budoucnosti bohatě postačí k pokrytí našich energetických potřeb. Dnes však nemůžeme vrtat dostatečně hluboko, protože nám chybí klíčová technologie. Pokud se dostaneme do hloubky 16 km, najdeme všude ekonomické teploty, a pokud se dostaneme ještě hlouběji, teplota umožní okamžitou přeměnu čerpané vody na páru vhodnou pro výrobu energie,” řekl Matt Houde, spoluzakladatel a projektový manažer společnosti Quaise Energy.

Společnost Frima Quaise Energy ve spolupráci s univerzitou MIT (Massachusetts Institute of Technology) již 15 let vyvíjí technologii pro použití mikrovlnného zářiče pro vrtání, který roztaví a následně odpaří horniny, jako je čedič, které jsou pro klasické vrty značným problémem. Jak společnost sama přiznává, nová technologie má problém s měkkými horninami blíže k povrchu, proto je ideální kombinovat klasické vrtání v první fázi s mikrovlnným vrtáním ve druhé fázi.

První vrty využívající novou technologii se plánují v příštích několika letech a bude jich zapotřebí stovky, ne-li tisíce, aby mohly být využívány jako zdroj spolehlivé a čisté energie.

Zdroj: interestingengineering.com