Nepodceňujte tužku a papír. Psaní rukou je důležité pro myšlení a učení

Kdy jste si naposledy něco zapsali rukou? Pro mnohé z nás se psaní rukou stalo zřídkavou, ne-li opuštěnou praxí.

Možnost dělat si poznámky na telefonech nebo psát myšlenky na klávesnici je obecně rychlejší a jednodušší, ale je hodnota psaní rukou nadobro pryč? Podle nového výzkumu, který zkoumá kognitivní výhody tužky a papíru, nikoli.

Pro některé profesionální spisovatele nebude myšlenka, že pero může pomoci s kreativitou a přemýšlením, žádnou novinkou. Navzdory obratu k digitalizaci někteří spisovatelé nadále používají ruční psaní jako způsob, jak zvýšit svou produktivitu. Vědecký svět se údajných výhod této praxe začal chytat teprve nedávno, ale už první výsledky jsou přesvědčivé.

Vezměme si například školáky. S tím, jak se svět postupně přiklonil k digitálním možnostem, začaly mnohé školy klást velký důraz na to, aby byly technicky zdatné, a menší váhu na to, aby uměly manipulovat s perem. V některých případech se děti zdokonalují v psaní na klávesnici ještě dříve, než se naučí psát rukou.

Výzkum vývoje předškolních dětí však ukázal, že děti, které se učí abecedu pohybem, tedy psaním, ji lépe a dlouhodoběji poznávají a chápou než ty, které se učí na klávesnici. Předpokládá se také, že provádění pohybů spojených s psaním rukou umožňuje lepší zapamatování nových slov.

U dospělých se stále více rozšiřuje zvyk dělat si poznámky pomocí telefonů nebo notebooků, ale zdá se, že je to méně efektivní než psaní rukou. Například studie z roku 2014 zjistila, že studenti, kteří se při psaní poznámek na přednáškách a seminářích spoléhali na psaní na klávesnici, podávali horší výkony při řešení koncepčních otázek než ti, kteří si dělali poznámky ručně.

Proč je však ruční psaní pro učení lepší? Odpověď zřejmě souvisí s relativní složitostí tohoto úkonu ve srovnání s psaním na klávesnici. Psaní vyžaduje více pohybu, větší zručnost a koordinaci a větší vizuální pozornost, a tak podněcuje různé části mozku, aby se spojily a převedly tvary v naší hlavě na něco viditelného na stránce.

Abyste to pochopili, představte si, že někomu vysvětlujete, jak se píše rukou. Kde byste začali? Jak byste sdělili všechny ty jemné činnosti, které jednoduše souvisejí s držením pera a pohybem prstů při vytváření konkrétních písmen?

Jak velký tlak musí vyvinout na samotné pero nebo na stránku a jak se to mění při pohybu pera? A pak je tu váš zrakový systém. Vaše oči musí přijímat informace o tom, co vytváříte, a předávat je vašemu mozku, aby mohl zkontrolovat, zda čtverečky na papíře odpovídají mentálnímu modelu písma, které se snažíte vytvořit. Pokud se vyskytnou nějaké chyby nebo odchylky, musí vyslat zprávu, abyste změnili pohyb ruky a tvary opravili.

Je pozoruhodně obtížné o tom vůbec přemýšlet, natož to vysvětlit, a přesto to všechno náš mozek dělá pokaždé, když se uchýlíme k psaní rukou.

Stále více důkazů naznačuje, že přílišné spoléhání na psaní pomocí klávesnice, zejména u dětí, je pro učení méně efektivní, zatímco u dospělých nám rychlost psaní na klávesnici sice umožňuje zaznamenat informace doslovně, ale to neznamená, že je zpracováváme smysluplně.

To neznamená, že psaní na klávesnici je zbytečné; stále můžeme vytvářet podobná spojení a integrovat informace, ale musíme tak činit s větším rozmyslem.

A to, že se ruční psaní jeví jako užitečnější pro zapamatování a zpracování informací, neznamená, že musíme zahodit naše digitální nástroje. Některé výzkumy dokonce ukázaly, že pouhé používání stylusu na obrazovce může být stejně užitečné, protože důležitý je pohyb při psaní, nikoli způsob psaní.

Zdroj: NPR, IFLScience, redakce