Neuronová síť umělé inteligence dokáže mapovat ledovce 10 000krát rychleji než lidé

Výzkumníci z University of Leeds představili neuronovou síť, která dokáže rychle a přesně zmapovat velké antarktické ledovce na satelitních snímcích za pouhých 0,01 sekundy, což je 10 000krát rychlejší než lidské úsilí.

Ledovce zachycené družicí Sentinel-1 se na tmavším pozadí oceánu a mořského ledu jeví jako světlé objekty. Tato neuronová síť vyniká při mapování ledovců i v náročných podmínkách, například když se menší úlomky ledovce omylem seskupí s hlavním ledovcem.

Díky schopnosti neuronových sítí porozumět složitým nelineárním vztahům a zohlednit celý kontext obrazu je to bezproblémové. Navíc byla vycvičena na snímcích Sentinel-1, na nichž jsou obří ledovce v různých prostředích, přičemž jako cíl sloužily ručně odvozené obrysy.

„Satelity jsou samozřejmě nezbytné pro sledování změn a pochopení procesů probíhajících daleko od civilizace. Tato nová neuronová síť automatizuje to, co by jinak bylo ručním a pracným úkolem při lokalizaci a hlášení rozsahu ledovců,“ řekl Mark Drinkwater, vědecký pracovník mise GOCE v agentuře ESA.

Zdroj: Northumbria University, Interesting Engineering, redakce