Nově objevené hvězdě trvá pouhé čtyři roky, než oběhne kolem Sgr A*, supermasivní černé díry

Byla nalezena hvězda s nejkratší známou oběžnou dráhou kolem Sgr A*, supermasivní černé díry ve středu naší galaxie. Jeden oběh kolem ní trvá pouhé čtyři roky.

Hvězda s názvem S4716 je součástí shluku masivních hvězd, který byl objeven teprve nedávno a jehož středem je černá díra v srdci Mléčné dráhy. Postupem času, jak se tyto hvězdy pohybují na svých oběžných drahách, lze měřit jejich polohu a určit jejich dráhy, a na základě toho zjistit klíčové charakteristiky samotné černé díry.

Možná si vzpomenete, že Sgr A* byla předmětem nedávné série pozorování, při nichž byly použity radioteleskopy po celém světě, aby se získal obraz hmoty v akrečním disku, který kolem ní víří. Tento materiál je od černé díry vzdálen jen asi 60 milionů kilometrů – tedy ne o mnoho dále, než je Merkur od Slunce. Hvězdy ve hvězdokupě jsou však od ní v nejbližším místě vzdáleny mnoho miliard kilometrů a sahají až do vzdálenosti asi desetiny světelného roku, tedy zhruba bilionu kilometrů.

Jednotlivé hvězdy v hvězdokupě S, jak se jí říká, jsou z mnoha důvodů obtížně pozorovatelné. Jedním z nich je prostě to, jak blízko jsou u sebe a jak daleko jsou od Země. I s našimi největšími dalekohledy se může zdát, že se hvězdy překrývají, což způsobuje zmatek. V galaktickém centru také víří spousta prachu, který zatemňuje výhled. Proto astronomové používají dalekohledy určené k pozorování v infračerveném světle, které prachem proniká a umožňuje nám jasnější pohled. I tak jsou ale taková pozorování obtížná.

Situaci ještě zhoršuje S2, nejjasnější hvězda v hvězdokupě, která má tendenci zahlcovat světlo okolních hvězd. Proto je obtížné najít slabší hvězdy, které jsou blízko černé díry.

S využitím různých kamer na obrovských teleskopech Keck a Very Large Telescopes se tým astronomů podíval na data pořízená za posledních dvacet let o Sgr A*. Pomocí sofistikovaných technik k vyčištění a doostření snímků spatřili na snímcích pořízených během 16 různých pozorovacích období dosud neobjevenou hvězdu, kterou nazvali S4716. Je vidět, že hvězda se pohybuje kolem černé díry po slušně eliptické dráze s periodou asi 4 roky.

Prolétá až 1,5 miliardy kilometrů od Sgr A*, což je poměrně blízko a v nejvzdálenějším bodě se dostává do vzdálenosti asi 10 miliard kilometrů, což je zhruba dvojnásobek vzdálenosti Neptunu od Slunce. Vzhledem k obrovské gravitaci černé díry to znamená, že se hvězda při největším přiblížení pohybuje rychlostí neuvěřitelných 28 milionů kilometrů za hodinu. To je 2,6 % rychlosti světla.

Zdroj: syfy.com