Odtajněná zpráva CIA z roku 1983 zkoumá překonávání časoprostoru pomocí mysli

V roce 1983 sepsala CIA obskurní zprávu o „zážitku brány“, v níž tvrdila, že změněný stav lidského vědomí může být schopen překonat prostor a čas. Jak uvádí server Vice, dokument byl po desetiletích odtajněn a nyní zažívá na sociálních sítích opětovný boom.

Devětadvacetistránkový dokument s názvem „Analýza a hodnocení procesu brány“ byl odtajněn v roce 2003. Předpokládá se, že zpráva byla součástí širšího vyšetřování CIA, zda koncepty ovládání mysli a hypnózy mohly být využity ve špionážním úsilí za studené války.

Jde o intenzivně heslovitou a hutnou zprávu, která se dotýká všeho od neurovědy po kvantovou mechaniku a kolísá mezi exaktní vědou a pseudovědou, jako by mezi nimi kličkovala na laně. V podstatě jde o to, že CIA zkoumá myšlenku vyvolání hlubokého mimotělního zážitku, který by mohl naladit na nějakou vyšší sféru mimo realitu.

„Zážitek brány je v podstatě tréninkový systém, jehož cílem je zvýšit sílu, soustředění a soudržnost amplitudy a frekvence výstupu mozkových vln mezi levou a pravou hemisférou tak, aby se změnilo vědomí a přesunulo se mimo fyzickou sféru, takže nakonec unikne i omezením času a prostoru,“ uvádí se ve zprávě.

Technika nazvaná Gateway Process vychází z myšlenek vyvinutých Monroeovým institutem, neziskovou organizací zaměřenou na zkoumání lidského vědomí. Teorie spočívá v tom, že určitá cvičení mohou umožnit mozku „hemisynchronizaci“, při níž se mozkové vlny v pravé a levé hemisféře synchronizují na stejné frekvenci a amplitudě. Zpráva tvrdí, že hemisynchronizace lze dosáhnout sérií meditačních cvičení při poslechu souboru zvukových vln, známých jako Gateway Tapes.

Podle zprávy je vesmír složitý systém „vzájemně se ovlivňujících energetických polí“, v němž jsou stavy pouhými variacemi energie. Lidské vědomí se podle zprávy neliší, je to jen vibrační vzorec energie. Jakmile je dosaženo „hemisynchronizace“, může to podle zprávy vyvolat změněný stav vědomí, v němž se vibrace vědomí člověka oprostí od fyzické reality a naladí se na toto čisté energetické pole.

Zpráva vychází z myšlenek kvantového provázání a tvrdí, že je možné, aby lidské vědomí hluboce změnilo vesmír, protože realita je holografickou projekcí; část kóduje celek. V tomto chápání reality je vše hluboce propojeno v matrici vzájemně propojených energetických vibrací, od vašeho vědomí až po hlubiny vesmíru.

„Toto vědomí se podílí na vševědoucím nekonečném kontinuu vědomí, které je charakteristické pro energii ve věčně přítomném světě,“ pokračuje zpráva. „V důsledku toho je přesné pozorovat, že když člověk prožívá mimotělní stav, ve skutečnosti promítá onu věčnou jiskru vědomí a paměti, která představuje konečný zdroj jeho identity, aby ji nechal hrát a učit se z dimenzí uvnitř i vně časoprostorového světa, v němž se jeho fyzická složka momentálně těší krátkému období reality.“

Někteří čtenáři zprávy se do této myšlenky ponořili hlouběji a považovali ji za důkaz zákona přitažlivosti – filozofie, podle níž pozitivní myšlenky přinášejí do života člověka pozitivní výsledky, zatímco negativní myšlenky přinášejí negativní výsledky.

Co si tedy o tom všem myslet? Dokument je bezpochyby zajímavým čtením, ale nemělo by se k němu přistupovat jako k vědeckému, a to i přes vědecký jazyk a koncepty, z nichž čerpá inspiraci. Mnohé myšlenky ve zprávě jsou čerpány ze skutečných výzkumů, ale když se poskládají všechny dohromady, nejsou testovatelné. Je v ní také zakomponováno mnoho pochybných teorií a logických skoků.

Jednou ze zvláštností zprávy The Gateway Report je, že v ní zřejmě chybí strana 25. Mezera však nezůstala bez povšimnutí. Na Change.org vznikla petice požadující její zveřejnění. Totéž požadovalo i několik žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve všech případech CIA uvedla, že stránku nikdy neměla k dispozici.

Zdroj: vice.com, redakce