Podivné místo, které údajně oživuje mrtvá zvířata: Tajemství Melovy „bezedné díry“

V noci 21. února 1997 se do rozhlasové talk show „Coast to Coast with Art Bell“ přihlásil muž, který se představil jako Mel Waters, a začal vyprávět neuvěřitelně podivný příběh.

Podle Waterse se na jeho pozemku, přibližně 14 kilometrů západně od Ellensburgu ve státě Washington, nacházela záhadná díra, která zdánlivě neměla žádné dno. Waters v rozhovoru s moderátorem sdělil, že místní obyvatelé do této díry házeli odpadky, avšak nikdy se nepodařilo ji zaplnit.

Dále popisoval, že při zkoumání této záhadné situace dostal neuvěřitelné množství rybářských vlasců, které do díry namotal, v naději, že tak nějakým způsobem zjistí hloubku tohoto tajemného otvoru.

Zavěsil šňůru dovnitř a údajně dosáhl hloubky přes 24 000 metrů, aniž by narazil na dno. Je třeba zdůraznit, že tloušťka zemské kůry na pevnině je proměnlivá. V průměru činí asi 30 kilometrů, ale pod horskými pásmy může dosahovat až 100 kilometrů. Pokud by se Watersovo tvrzení ukázalo jako pravdivé, díra by sahala do zemské kůry hlouběji než jakákoli díra vytvořená lidskou činností kdy dosáhla.

Tento titul náleží superhlubokému vrtu Kola na poloostrově Kola v severozápadním Rusku. V rámci projektu, který trval od 24. května 1970 do doby těsně po rozpadu Sovětského svazu, dosáhla nejhlubší větev vrtu hloubky 12 263 metrů pod povrchem.

Zdá se nepravděpodobné, že by někdo narazil na hlubší díru, aniž by o tom kdokoli věděl, ale Watersovo podivné svědectví tím neskončilo. Podle něj měla díra i další záhadné vlastnosti, včetně toho, že přiváděla psy zpět z mrtvých. V pořadu tvrdil, že jeden místní obyvatel hodil do díry mrtvého domácího mazlíčka, aby se později znovu objevil živý. Pes, který toho hodně prožil, se ke svému „majiteli“ nevrátil.

Mezi další bizarní tvrzení patřilo, že rádia umístěná v její blízkosti přehrávají starou hudbu a kovy držené v blízkosti otvoru se mění v jiné látky.

Městská legenda se rozšířila a další lidé tvrdili, že díru také viděli, ačkoli nikdo z nich nikdy neprozradil její přesnou polohu. To je ovšem pravděpodobně proto, že jde o nesmysl. Waters dále tvrdil, že ho vláda bez jakéhokoli vysvětlení donutila pronajmout jim pozemek, na kterém se díra nacházela, což mu poskytlo peníze na přestěhování do Austrálie.

Vyšetřování ukázalo, že o Watersovi nejsou v oblasti žádné záznamy, ani jeho žena nepracuje na univerzitě, kde údajně vlasec obstarala. Lidé pátrali po samotné díře, ale nepředložili žádný důkaz o její existenci.

Díra, která je pravděpodobně podvodem nebo předáváním městské legendy, nemohla existovat tak, jak je popisována.

Zdroj: Wikipedia, Medium, redakce