Proč je stříbro obrovský problém fotovoltaických panelů?

Křemík je základní surovinou, která se používá k výrobě fotovoltaických panelů. Ne každý však ví, že průmysl má vysokou poptávku i po dalším velmi cenném materiálu. Jedná se o stříbro, jehož použití ve fotovoltaice může být velkým problémem, uvádí server PV Magazine.

Obnovitelná energie je budoucnost. Již dnes víme, že za několik desetiletí budou obnovitelné zdroje energie páteří výroby energie na celém světě. Je však důležité si uvědomit, že každá technologie má své nevýhody. V souvislosti s OZE se hodně mluví o zdokonalení metod recyklace tak, aby byly co nejúčinnější. To však není jediný problém.

PV Magazine píše o materiálu, který si spojujeme spíše se šperky než s energií. Jde o stříbro, které se navzdory zdání opaku běžně používá ve fotovoltaických zařízeních. Ukazuje se, že tento průmysl potřebuje opravdu velké množství stříbra.

Stříbro má ze všech kovů nejvyšší elektrickou vodivost. Je proto logické, že se používá v zařízeních na výrobu energie – vysoká vodivost je spojena s nízkými výrobními ztrátami. Jeden fotovoltaický panel obsahuje několik gramů tohoto materiálu. Není to sice velké množství, ale vzhledem k tomu, kolik panelů tvoří fotovoltaické farmy a jak se fotovoltaika rozšiřuje, je spotřeba stříbra pro energetiku stále větší.

Redaktoři časopisu PV Magazine upozorňují, že pokud se uskuteční plány na celosvětový rozvoj zelené energie, je možné, že světové zásoby stříbra budou vyčerpány ještě před rokem 2050. Bohužel vývoj technologií tomuto aspektu vůbec nepomáhá.

V současné době jsou na trhu nejoblíbenější články typu PERC, které však mohou být z trhu vytlačeny články typu n. Ty jsou sice účinnější, ale vyžadují více stříbra než v současnosti oblíbené články, které tvoří asi 20 % trhu.

Pozitivním aspektem při hledání způsobu, jak snížit spotřebu stříbra u fotovoltaiky, je skutečnost, že výrobci taková řešení hledají již dlouho. To souvisí především s optimalizací výrobních nákladů – stříbro je drahé a bylo by dobré ho nahradit něčím jiným. Výzkumníci z univerzity v Novém Jižním Walesu v Austrálii se zabývali otázkou snížení spotřeby stříbra u fotovoltaiky.

Klíčovým závěrem výzkumníků je, že je třeba zvýšit investice do výzkumu a vývoje fotovoltaických technologií, u nichž se minimalizuje spotřeba stříbra. Povzbudivé jsou slibné výsledky výzkumu náhrady stříbra mědí. Použití mědi tímto způsobem by mohl významně urychlit snížení spotřeby stříbra ve fotovoltaickém průmyslu.

Z dlouhodobého hlediska může hrát důležitou roli recyklace použitých fotovoltaických modulů, z nichž lze získat cenné suroviny. V tomto ohledu jsou zapotřebí velké investice jak do recyklačních zařízení, tak do výzkumu. Navíc může trvat desítky let, než budou dosud instalované moduly schopny hrát významnější roli při uspokojování materiálových potřeb fotovoltaického průmyslu.

Podle vědců nebude řešením hrozících problémů zvýšení těžby stříbra. Podle jejich názoru již využíváme většinu snadno dostupných zdrojů tohoto kovu a otevření dalších dolů v méně bohatých oblastech na stříbro uzavře začarovaný kruh – rozšířený těžební průmysl potřebuje ke svému fungování mnoho energie.

Zdroj: pv-magazine.com, redakce