Proč jsou někdy na elektrickém vedení vidět kusy stromů?

Elektrické vedení, které vede podél silnice, obvykle nepředstavuje zajímavou scenérii, ale někdy se na něm skrývá poutavé překvapení.

Kromě pestrobarevných koulí navlečených podél drátů jste možná přes okno auta zahlédli visící kusy dřeva. Na rozdíl od koulí označujících viditelnost, které používají energetické společnosti, neslouží „kusy stromů“ visící z elektrického vedení praktickému účelu.

Jak uvádí deník The Washington Post, dřevo, které zahlédnete viset nad silnicí z elektrického vedení, je zbytek stromu. Když se rostoucí strom dostane k překážce, dřevo a kůra se někdy zformují kolem ní, místo aby se ohnuly jiným směrem. To je případ některých stromů rostoucích pod elektrickým vedením.

Vegetace v blízkosti energetických zařízení může způsobit problémy, a proto energetické společnosti najímají pracovníky údržby, aby udržovali okolí elektrického vedení čisté. Pokud již kolem vedení začal růst strom, může se pracovník pokusit zbavit se co největší části stromu. Aby nedošlo k náhodnému poškození vedení a přerušení provozu, ponechá za sebou malý kousek kmene. Časem se dřevo rozloží a samo spadne.

Kusy stromů kolem elektrického vedení uvidíte jen zřídka. Tyto dráty vedou po vrcholech sloupů inženýrských sítí a jsou náchylnější ke vzniku nehod než dráty pro telefony. Z tohoto důvodu pracovníci údržby elektrického vedení rychle odřezávají veškerou zbloudilou vegetaci dříve, než se dostane k jejich drátům. Telekomunikační společnosti mají vlastní týmy, které mohou dodržovat volnější harmonogramy údržby než poskytovatelé elektřiny. To je důvod, proč jsou visící kusy stromů, které vidíte, obvykle připevněny ke spodním částem vedení na sloupech rozvodných sítí.

Zdroj: washingtonpost.com, redakce