Proč se mobilní komunikace zhoršuje nebo přestává fungovat při výpadcích proudu?

Při plánování mobilních komunikačních sítí existují dvě základní fyzikální omezení – dosah základnové stanice a kapacita základnové stanice, uvádí server Mezha.

Dosah základnové stanice je vzdálenost, na kterou může telefon spolehlivě přijímat a vysílat signál do základnové stanice, v reálných podmínkách to může být 500 metrů nebo 10 km v závislosti na frekvenci. Kapacita základnové stanice je celkový provoz, který je stanice schopna zpracovat, například stovky Mb/s na sektor základnové stanice. U sítí, které se budují již dlouhou dobu, je hlavním omezujícím faktorem ve venkovských oblastech oblast pokrytí, ve městech kapacita.

Co se stane během výpadků? Telekomunikační zařízení operátorů mají obvykle záložní zdroje energiebaterie a generátory. Generátory však nejsou všude a baterie nejsou konstruovány tak, aby vydržely každodenní výpadky proudu po dobu 4-8 hodin. Obvykle je záložní napájení nutné k odstranění lokálních problémů v krátkém čase. Navíc mluvíme o tisících lokalit po celé zemi, fyzicky není možné včas nasadit generátory na všechny. Proto je část základnových stanic vypnuta.

Mimo města, kde jsou základnové stanice umístěny daleko od sebe i od spotřebitele, je hlavním omezením oblast pokrytí. Po vypnutí některých stanic je vidět, že se úroveň signálu výrazně zhoršila nebo úplně zmizela. Ve městech, kde je mnohem více základnových stanic a jsou mnohem blíže u sebe, je situace při výpadcích trochu jiná. Uživatel buď nezaznamená žádné zhoršení kvality signálu, nebo zaznamená mírné zhoršení. Zároveň může dojít k poklesu rychlosti přístupu k internetu na nepřijatelně nízké hodnoty nebo nebude možné službu vůbec využívat.

Problém je v tom, že všichni účastníci v okolí, které obsluhovaly odpojené základnové stanice, se znovu připojí k těm zbývajícím a jejich zatížení se mnohonásobně zvýší. Ve skutečnosti se o stejnou celkovou kapacitu, například 300 Mb/s, budete dělit nikoliv s 30 dalšími lidmi v okolí, ale se 150 lidmi. Pokud v tu chvíli vypnou i pevní poskytovatelé, bude těchto 150 lidí generovat mnohem větší provoz než obvykle.

Ve městech bohužel není mnoho řešení – buď si najít pevného poskytovatele internetu, který se během výpadku nevypíná, nebo si koupit Starlink a třeba se o jeho náklady a zdroje podělit se sousedy.

Zdroj: mezha.media, redakce