Sociální katastrofa: Děti, které často kontrolují sociální média, čelí výrazným změnám v mozku

Sociální média mohou přeprogramovat dětské mozky a způsobit, že budou závislé na „lajcích“, jak ukazuje nová studie z Univerzity v Severní Karolíně.

Jak informoval server Neuroscience News, aplikace jako Instagram nebo Snapchat by mohly způsobit, že teenageři budou téměř neustále kontrolovat své telefony, aby zjistili, zda mají na své online příspěvky pozitivní nebo negativní reakce, tvrdí odborníci. Čím více mladí lidé kontrolují sociální sítě, tím citlivější jsou na „sociální zpětnou vazbu“ v podobě lajků a komentářů, uvedli psychologové.

Sociální zpětná vazba zahrnuje sociální odměny a tresty, jako jsou palce nahoru a dolů, označování, nahlašování obsahu nebo hodnocení hvězdičkami. Toto rostoucí očekávání a citlivost na přijímání těchto druhů reakcí podle vědců ztěžuje dospívajícím boj s nutkáním kontrolovat své účty.

„Naše zjištění naznačují, že chování při kontrole sociálních médií v raném dospívání může nastavit citlivost mozku na potenciální sociální odměny a tresty,“ vysvětluje jejich článek zveřejněný v časopise JAMA Pediatrics. „Jedinci s obvyklým kontrolním chováním vykazovali počáteční hypoaktivaci, ale s postupem času rostoucí citlivost na potenciální sociální narážky, jedinci s neobvyklým kontrolním chováním vykazovali počáteční hyperaktivaci a s postupem času klesající citlivost.“

Během dospívání dochází v mozku k „významným strukturálním a funkčním reorganizačním změnám“, což z něj činí klíčové období vývoje. „Neuronální oblasti zapojené do motivační relevance a afektivity se stávají hyperaktivními a orientují dospívající na odměňující podněty v jejich prostředí, zejména od vrstevníků,“ uvádějí autoři.

Nejrizikovější jsou děti, které kontrolují sociální média 15krát denně

Vědci zkoumali 169 studentů ze tří veřejných středních škol v Severní Karolíně po dobu tří let. Každý z účastníků uvedl, jak často kontroloval oblíbené sociální sítě Facebook, Snapchat a Instagram. Někteří přiznali, že tak činili více než 20krát za den. Zúčastnili se také úkolu Social Incentive Delay, při kterém se měřily reakce jejich mozku, když očekávali, že dostanou sociální odměnu, a vyhýbali se sociálním trestům.

Předchozí výzkumy ukázaly, že 78 % dětí ve věku 13 až 17 let uvádí, že kontrolují svá zařízení každý den alespoň jednou za hodinu, a 35 % se dívá na pět hlavních sítí „téměř neustále“. V této studii autoři poukazují na to, že studenti, kteří se na sociální sítě dívají alespoň 15krát denně, byli nejcitlivější na sociální zpětnou vazbu.

„Výsledky naznačují, že děti, které vyrůstají a častěji kontrolují sociální média, se stávají přecitlivělými na zpětnou vazbu od svých vrstevníků,“ říká Eva Telzer, profesorka na katedře psychologie a neurovědy UNC-Chapel Hill a odpovídající autorka, ve svém prohlášení. „

„Platformy sociálních médií poskytují dospívajícím bezprecedentní příležitosti k sociálním interakcím v kritickém vývojovém období, kdy je mozek obzvláště citlivý na sociální zpětnou vazbu,“ uvádí se v závěru studie. Tato longitudinální kohortová studie naznačuje, že chování v sociálních médiích v raném dospívání může být spojeno se změnami v nervovém vývoji dospívajících, konkrétně s nervovou citlivostí na potenciální sociální zpětnou vazbu.

„K pochopení účinků všudypřítomného vlivu na vývoj dnešních dospívajících je zapotřebí další výzkum zkoumající dlouhodobé prospektivní souvislosti mezi používáním sociálních médií, nervovým vývojem dospívajících a psychologickým přizpůsobením,“ dodávají.

Zdroj: neurosciencenews.com, redakce