Sonda NASA Juno spatřila tajemný pátý Jupiterův měsíc Amalthea

Mise NASA Juno zachytila tyto pohledy na Jupiter během svého 59. těsného průletu kolem obří planety 7. března 2024.

Na záběrech jsou vidět zblízka Jupiterovy barevné pásy a vířící bouře, včetně Velké rudé skvrny. Při bližším zkoumání se objeví další dva záblesky malého měsíce Amalthea (viz obrázek níže).

S poloměrem pouhých 84 kilometrů má Amalthea tvar brambory, protože nemá dostatečnou hmotnost, aby se stáhla do koule. V roce 2000 odhalila sonda NASA Galileo některé povrchové rysy, včetně impaktních kráterů, kopců a údolí. Amalthea krouží kolem Jupiteru, přičemž jeden oběh jí trvá 0,498 pozemského dne.

Amalthea je nejčervenějším objektem sluneční soustavy a podle pozorování vydává více tepla, než kolik ho od Slunce přijímá. To může být způsobeno tím, že se v jádru měsíce indukují elektrické proudy, protože obíhá v silném magnetickém poli Jupiteru. Alternativně může teplo pocházet ze slapového napětí způsobeného gravitací Jupiteru.

V době pořízení prvního z těchto dvou snímků se sonda Juno nacházela asi 265 000 kilometrů nad vrcholky mraků Jupiteru, v zeměpisné šířce asi 5 stupňů severně od rovníku.

Občanský vědec Gerald Eichstädt pořídil tyto snímky na základě nezpracovaných dat z přístroje JunoCam a použil techniky zpracování pro zvýšení jejich jasnosti.

Zdroj: NASA, NDTV, redakce