Sůl ve skutečnosti vůbec nerozpouští led. Proč ji tedy sypeme na chodníky?

Zima má mnoho různých tváří. Bílá sněhová pokrývka a atmosférické ticho, břečka, která z několika minut chůze udělá nepříjemnost a promočí vám kalhoty až po kolena. Proč proti ní bojujeme solí?

Cesta k rozbředlému chodníku je jednoduchá – stačí mít lopatu na sníh a trochu práce s přípravou bezpečné cesty. Horší je to s ledem. Jeho fyzické odstranění někdy není ani možné, a tak se ho snažíme „rozpustit“, obvykle pomocí soli. Ne každý však ví, proč sůl používáme. Za prvé sůl vůbec nerozpouští led a za druhé nemá žádné jedinečné vlastnosti, pokud jde o zlepšování stavu chodníků.

Proč sypeme sůl na chodníky?

Rozpuštěním soli ve vodě je bod tuhnutí roztoku nižší než u čisté vody, píší na webu Mental Floss. Tato vlastnost je do jisté míry univerzální, což znamená, že ať rozpouštíme v rozpouštědle jakoukoli látku, bod tuhnutí se sníží. Místo soli bychom mohli stejně dobře použít cukr, ale to by bylo neekonomické – museli bychom použít mnohem více cukru než chloridu sodného, což je sůl.

Často je však možné pozorovat situaci, kdy posypání ledu nebo sněhu solí vede k jejich „rozpuštění“. Ve skutečnosti je to však naopak. Sůl nasypaná na sníh nebo led se mísí s tekutou vodou. Ten může být na ledu přítomen v malém množství, například v důsledku tání slunečními paprsky.

Je třeba si také uvědomit, že led taje, pokud je na něj vyvíjen dostatečný tlak. Lze tedy předpokládat, že hmotnost automobilů na silnicích způsobuje pomalé tání ledu, což umožňuje vznik roztoku vody a soli, jehož bod tuhnutí je podstatně nižší než u čisté vody.

Jaký vliv má sůl na led?

Voda při teplotě nula stupňů Celsia a tlaku jedné atmosféry má určitou vlastnost. V této situaci je pevná látka (led) v termodynamické rovnováze s kapalnou vodou. Zjednodušeně to znamená, že tolik vody zmrzne a tolik roztaje. Když se ochladí, kapalina začne mrznout.

Posypáním ledu solí nebo jeho zalitím solným roztokem se změní bod tuhnutí roztoku, což následně způsobí samovolné zamrzání při nižších teplotách. Při teplotách vyšších, než je bod tuhnutí roztoku, má systém, tj. roztok, tendenci tát.

Zdroj: wonderopolis.org, mentalfloss.com, redakce