Vesmírný teleskop Jamese Webba se v první fázi zaměří na dvě superzemě

Vesmírný teleskop Jamese Webba je téměř připraven k plnému provozu a v první fázi se plánuje výzkum dvou horkých exoplanet, které jsou pro svou velikost a skalnaté složení klasifikovány jako superzemě.

Vědci budou na těchto planetách trénovat vysoce přesné spektrografy dalekohledu v naději, že lépe pochopí vývoj kamenných planet, jako je ta, na které žijeme.

Ohnivá 55 Cancri e obíhá necelých 2,5 milionu kilometrů od své hvězdy podobné Slunci a oběhne ji za méně než 18 hodin. Teploty na jejím povrchu se pohybují vysoko nad bodem tání typických horninotvorných minerálů, zatímco denní strana je vyplněna lávovými oceány. To může být způsobeno její dynamickou atmosférou, která přesouvá teplo kolem planety.

Na opačném konci spektra máme LHS 3844 b, která rovněž obíhá velmi blízko své hvězdy a jeden oběh vykoná za 11 hodin. Jelikož je její hvězda malá a chladná, není planeta zdaleka tak horká, aby byl její povrch roztavený.

„To by mohlo vysvětlovat, proč se nejteplejší část planety posunula. Stejně jako na Zemi by trvalo nějakou dobu, než by se povrch zahřál. Nejteplejší část dne by byla odpoledne, ne hned v poledne,“ řekl Alexis Brandeker, vědec ze Stockholmské univerzity, který vede další tým zkoumající planetu.

Zdroj: scitechdaily.com