USA vyvíjejí nositelnou technologii k předpovídání různých nemocí

Ministerstvo obrany USA na svém webu uvádí, že investuje do nositelné technologie, která má potenciál rychle předpovídat výskyt různých onemocnění.

Ve spolupráci se soukromým sektorem již obranná inovační jednotka (DIU) vytvořila nositelné zařízení, které se během pandemie ukázalo jako velmi účinné při identifikaci infekcí COVID-19. V tomto bodě se však nezastavili.

Jeff Schneider, programový manažer projektu RATE (Rapid Assessment of Threat Exposure), říká, že ministerstvo obrany má v úmyslu rozšířit využití tohoto zařízení k odhalování dalších infekčních onemocnění u příslušníků armády. Jestliže stávající verze technologie dokáže odhalit pouze COVID-19, modernizovaná verze by měla být schopna odhalit více patogenů.

Projekt RATE, který byl původně spuštěn v roce 2020 Agenturou pro snižování obranných hrozeb, byl úspěšný ve své prototypové fázi během krize způsobené COVID-19. Tento projekt využívá robustní algoritmus umělé inteligence s prediktivními schopnostmi, který byl vycvičen na základě dat získaných ze sledovaných případů COVID-19 v nemocnicích.

Algoritmus využívá biometrická data získaná ze snadno dostupných komerčních nositelných zařízení. Použitím algoritmu RATE bylo umožněno včasné odhalení infekčních onemocnění, přičemž je bylo možné identifikovat až 48 hodin předtím, než se projeví příznaky.

V některých případech algoritmus přesně předpověděl infekce až šest dní před jejich nástupem, a to i v případech, kdy jedinci byli bez příznaků.

Cílem ministerstva obrany (DOD) je udržet připravenost svého personálu na klíčové mise. Infekční nemoci jako COVID-19 však vždy představovaly nepředvídatelné riziko. Díky využití systému RATE může ministerstvo obrany využívat komerční nositelná zařízení k neinvazivnímu monitorování zdravotního stavu příslušníků služby a poskytovat včasná upozornění týkající se potenciálních infekcí, čímž se účinně omezí jejich šíření.

Společnost Philips se aktivně podílí na vývoji algoritmu a rozšířila své globální úsilí o urychlení procesu komercializace a rozšiřování.

Podle společnosti Philips není algoritmus omezen na konkrétní zařízení a může využívat data biomarkerů z jakéhokoli komerčně dostupného nositelného zařízení. Analýzou těchto markerů oproti jejich souborům klinických dat v cloudu vytváří skóre RATE wellness, které prokázalo svou účinnost při indikaci vzniku infekcí.

Vývojář rovněž plánuje nabídnout tuto schopnost dalším firmám prostřednictvím licenčního modelu. Současná verze systému RATE se testuje s hodinkami Garmin a prsteny Oura.

Zdroj: defense.gov, redakce