Vědci poprvé kompletně zmapovali mozek ovocné mušky, připomíná neuronovou síť umělé inteligence

Vědci poprvé kompletně zmapovali mozek ovocné mušky a odhalili každý jednotlivý neuron a jejich vzájemné propojení, jak uvádí server Live Science.

Celkem 3 016 neuronů připomíná jakousi neuronovou síť umělé inteligence a mezi těmito buňkami objevili 548 000 bodů spojení neboli synapsí, kde si buňky předávají chemické zprávy, a tím spouštějí elektrické signály, které se šíří jejich vedením.

To, jak je mozkový obvod strukturován, silně ovlivňuje výpočty, které je schopen provádět, a až do této chvíle se vědci zabývali pouze strukturou hlístice C. elegans, a larvy kroužkovce, který má jen několik stovek neuronů. Nyní mohou začít získávat mechanisitické znalosti o tom, jak mozek vlastně funguje.

„O expresi genů v mozku zebřiček jsme dosud měli jen omezené informace. Data měla nízké rozlišení a nebylo možné je kombinovat s nejnovějšími mapami buněčných typů a mozkových struktur. Naše práce nyní tuto mezeru zaplňuje. Zahrnutí genové exprese do mapzebrain nám již přineslo nové vzrušující poznatky. Následné experimenty ukáží, zda námi nalezené buňky skutečně vyvolávají signál sytosti,“ uvedl Inbal Shainer, postdoktorand z Institutu Maxe Plancka pro biologickou inteligenci.

Zdroj: livescience.com, redakce