Vědci se podívali dovnitř sopky v Bolívii, aby pochopili její tajemství

Vědci v rámci výzkumu vesmíru neustále zkoumají mimozemské struktury. Při tom všem se může zdát, že zapomínáme na tajemství, která je třeba prozkoumat na Zemi. Proto se vědci z Velké Británie a USA rozhodli prozkoumat sopku v Bolívii, jak uvádí Oxfordská univerzita na svém webu.

Sopka Uturuncu je 6 008 metrů vysoký útvar, který se nachází v Andách na jihu Bolívie. Oblast, ve které se nachází, představuje největší magmatické těleso na Zemi táhnoucí se od Peru až po Argentinu. Výzkumníci z týmu Thomase Hudsona (University of W Oxford) se rozhodli nahlédnout do nitra Uturuncu a pomocí inovativní metody jej zmapovat.

Zkoumali, co skrývá sopka

Více než 6 km vysoká sopka se ukázala jako vynikající útvar pro novou metodu mapování. Je to dáno především tím, že není považována za zcela vyhaslou a stále dochází k řadě malých zemětřesení každý den. Na druhou stranu se na vrcholu kužele nacházejí zdroje horkých plynů a vodní páry (fumaroly), které se rovněž staly předmětem zájmu výzkumníků.

Hudsonův tým použil ve studii údaje shromážděné z 33 seismometrů, které od dubna 2010 do října 2012 zaznamenaly celkem 1 356 zemětřesení. Analýza způsobu pohlcování energie ze seismických vln pomohla odpovědět na otázku, kde se v nitru Uturuncu nacházejí kapsy hornin, jejichž obsah pomůže pochopit, jak probíhají endogenní procesy. K tomu sloužilo měření tlaku, teploty a elektrické vodivosti. Zároveň bylo ověřeno, z čeho se studované roztoky skládají.

Nalezené roztoky nejsou ani plyny, ani kapaliny

V hydrotermálních tekutinách byla identifikována voda a solanky bohaté na kovy (nacházející se podél puklin v nitru sopky). Některé z nich obsahovaly oxid uhličitý. Během průzkumu bylo zjištěno, že většina kůry není zcela nasycena tekutinami. Méně početné kapsy, v nichž bylo nalezeno mnohem více tekutin podle vědců mohou naznačovat, že právě tato část kužele vznikla před vytvořením nenasycených kapes, a tedy v dřívějším období sopečné činnosti.

Za zmínku stojí i to, že vědci nejsou schopni určit fyzikální stav obsahu některých kapes. Vzhledem k extrémnímu tlaku, který je uvnitř sopky přítomen, mnoho roztoků nevykazuje vlastnosti plynů ani kapalin.

Očekává se, že nedávný výzkum Hudsonova týmu rozšíří využití této techniky k mapování nitra sopek po celém světě. To je důležité především proto, že mnoho útvarů, kde dochází k soustavným až malým zemětřesením, může ve svém nitru skrývat horké vody.

Zdroj: ox.ac.uk, redakce