Vědci zjistili, že bakteriální celulóza umožňuje mikrobiální život na Marsu

Mezinárodní výzkumný tým včetně univerzity v Göttingenu zkoumal šance na přežití kombuchových kultur v podmínkách podobných těm na Marsu.

Kombucha je známý nápoj, někdy nazývaný čajová houba nebo houbový čaj, který se vyrábí fermentací slazeného čaje pomocí kombuchových kultur – symbiotické kultury bakterií a kvasinek. Přestože simulované marťanské prostředí zničilo mikrobiální ekologii kombuchových kultur, překvapivě přežil druh bakterií produkující celulózu. Výsledky byly publikovány v časopise Frontiers in Microbiology.

Vědci projektu „Biology and Mars Experiment“ (BIOMEX) již v roce 2014 vyslali kultury kombuchy na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) s podporou Evropské vesmírné agentury. Cílem bylo získat více informací o odolnosti celulózy jako biomarkeru, genomické architektuře kombuchy a jejím chování při přežití v mimozemských podmínkách. Po roce a půl v simulovaných marťanských podmínkách mimo ISS byly vzorky reaktivovány na Zemi a kultivovány další dva a půl roku.

Výsledky naznačují, že za přežití bakterií v mimozemských podmínkách může pravděpodobně celulóza, kterou produkují. To také poskytuje první důkaz, že bakteriální celulóza by mohla být biomarkerem mimozemského života a membrány nebo fólie na bázi celulózy by mohly být vhodným biomateriálem pro ochranu života a výrobu spotřebního zboží v mimozemských osadách.

Dalším zajímavým aspektem těchto experimentů by mohl být vývoj nových systémů pro doručování léčiv, například pro vývoj léků vhodných pro použití ve vesmíru. Další pozornost byla věnována zkoumání změn v odolnosti vůči antibiotikům. Výzkumnému týmu se podařilo prokázat, že celkový počet genů odolnosti vůči antibiotikům a kovům (což znamená, že tyto mikroorganismy mohou přežít navzdory antibiotikům nebo kovům v prostředí) byl v exponovaných kulturách obohacen.

„Tento výsledek ukazuje, že obtížím spojeným s rezistencí vůči antibiotikům v medicíně ve vesmíru by měla být v budoucnu věnována zvláštní pozornost,“ uvedli vědci.

Zdroj: astrobiology.com