Velký nos může být výsledek dávného vztahu s neandrtálcem

Pokud jste nespokojeni s velikostí svého nosu, máte nyní koho vinit, protože nový výzkum odhalil, že některé geny zodpovědné za zvětšování délky nosu lze vysledovat až k našim vyhynulým neandrtálským příbuzným, jak uvádí server Science Alert.

Podle autorů studie se u dávných hominidů mohly vyvinout velké nosy, které jim pomáhaly vyrovnat se s chladným euroasijským klimatem, a poté se jejich prodloužené nosy přenesly na moderní lidi, když se oba druhy křížily.

„V posledních 15 letech, kdy byl sekvencován genom neandrtálců, jsme se mohli dozvědět, že naši vlastní předkové se zřejmě křížili s neandrtálci a zanechali nám malé kousky jejich DNA,“ vysvětlil autor studie doktor Kaustubh Adhikari ve svém prohlášení. „Zde jsme zjistili, že část DNA zděděné po neandrtálcích ovlivňuje tvar našich obličejů. To mohlo být pro naše předky užitečné, protože se to předávalo po tisíce generací.“

Z rychlého porovnání lidských a neandertálských lebek je celkem jasné, že ti druzí měli výrazně vyšší nosy, což dokládá vzdálenost mezi nasionem (místem, kde se horní část nosu stýká s čelem) a philtrum. Aby vědci pochopili, jak naše geny ovlivňují výšku nosu, prozkoumali DNA více než 6 000 lidí z celé Latinské Ameriky.

Křížovým porovnáním těchto genetických informací s obrázky obličejů účastníků studie se autorům podařilo identifikovat 33 oblastí genomu souvisejících s tvarem obličeje. Následné analýzy odhalily, že 26 z těchto oblastí se opakovalo v samostatných kohortách z Evropy, Afriky a Asie.

Zvláště zajímavá byla genetická oblast 1q32.3, která vykazuje introgresi od neandrtálců a byla spojena se zvýšenou výškou nosu. Bylo zjištěno, že zejména jeden gen (známý jako gen ATF3 – Activating Transcription Factor 3) se vyvinul v důsledku přirozeného výběru, což znamená, že musel napomáhat šancím na přežití těch neandertálců, kteří jej nesli. Jinými slovy, neandertálci s delšími honítky mohli mít větší šanci předat svou DNA dál.

„Již dlouho se spekuluje, že tvar našich nosů je dán přírodním výběrem; jelikož nám nosy pomáhají regulovat teplotu a vlhkost vzduchu, který dýcháme, mohou být různě tvarované nosy vhodnější pro různé klimatické podmínky, ve kterých naši předkové žili,“ vysvětlil autor studie doktor Qing Li. „Gen, který jsme zde identifikovali, mohl být zděděn po neandrtálcích, aby pomohl lidem přizpůsobit se chladnějšímu podnebí, když se naši předkové stěhovali z Afriky.“

Zdroj: sciencealert.com, redakce