Vesmírný pohár NASA umožňuje astronautům pít tekutiny bez rozlití

Tento vesmírný pohár NASA používají astronauti na palubě ISS při pití tekutin, aby se nepolili, jak uvádí server Mashable.

Pohár využívá vlastností dynamiky tekutin k napodobení gravitace. Astronautka Nicole Mannová předvedla, jak to funguje, když jeden z nich naplnila cappuccinem a pak ho roztočila, přičemž tekutina zůstala bezpečně v poháru, i když byl obrácený dnem vzhůru.

Skládá se z kanálku, který vede ode dna k okraji, a kapilární působení umožňuje udržovat tekutinu u okraje připravenou k pití. Z technického hlediska využívá vesmírný pohár kombinaci povrchového napětí, smáčivosti a geometrie poháru, místo aby spoléhal na gravitaci. Astronauti jednoduše přiloží ústa k úzkému otvoru poháru a začnou pít. Kapalina je díky kapilárnímu působení vytahována vzhůru.

„Být v mikrogravitaci znamená být v prostředí, kde je odstraněna gravitace. Některé procesy, které jsou na Zemi skryté, můžete studovat v tomto prostředí,“ řekl Marco Braibanti, vědec z Evropské kosmické agentury (ESA).

Zdroj: mashable.com, redakce