Záhada 2000 let staré kostry pohřbené s mečem a zrcadlem byla konečně vyřešena

Někdy v první polovině 1. století př. n. l. byl na malém ostrově u pobřeží Anglie pohřben záhadný člověk spolu s unikátním souborem hrobových předmětů.

Tělo bylo objeveno až v roce 1999, ale přítomnost meče a zrcadla, tedy předmětů, které jsou spojovány s mužskými i ženskými hroby, přivedla badatele do nejistoty ohledně pohlaví a identity pohřbeného.

Samotná kostra je bohužel značně degradovaná, což znemožňuje určit, zda se jednalo o muže nebo ženu. Při opětovné návštěvě starobylého pohřebiště na ostrovech Scilly se však vědcům nyní podařilo na základě analýzy dochované zubní skloviny určit, že obyvatelem hrobu byla skutečně žena.

Po objasnění této záhady se vědci nyní zabývají hádankou, kterou představují předměty z hrobu. Nejenže se jedná o nejbohatěji vybavený hrob v regionu, ale kombinace bojových předmětů (včetně meče a štítu) a zrcadla nebyla dosud v západní Evropě nalezena v žádném jiném hrobě z doby železné.

Pokud jde o zbraně, autoři studie se nejprve zabývají „nejjednodušší interpretací, která spočívá v tom, že byly do hrobu umístěny jako symbol toho, že se účastnila válečných akcí, možná právě s těmito zbraněmi nebo jim velmi podobnými.

Na první pohled se zdá, že to vysvětluje, proč byla žena z doby železné pohřbena s mečem a štítem. Jak však autoři studie zdůrazňují, žádné jiné ženy ze Scilly nebyly nalezeny s podobnými hrobovými předměty, což vyvolává otázku, proč byl tento konkrétní jedinec vyčleněn pro zvláštní zacházení.

Autoři studie se zaměřili na bronzové zrcátko a poznamenali, že tento předmět mohl být používán k heliografické signalizaci, což znamená používání blikajícího světla jako formy komunikace. Pro ostrovní komunitu to mohlo mít význam při komunikaci se sousedními ostrovy a s plavidly na moři.

Když tuto teorii posunuli dále, vysvětlují, že pravěká žena mohla zrcadlo používat k plánování a koordinaci nájezdů na jiná společenství nebo k obraně vlastní vesnice.

Zdroj: Daily Mail, Metro, redakce