Zdravotní senzory v uniformách: Jak mohou pomoci polským vojákům na bojišti?

Systém pro monitorování životních funkcí vojáků, který je momentálně ve fázi vývoje, má za cíl podpořit zdravotnické služby a velení při určování priorit evakuace a poskytování pomoci zraněným na bojišti.

Monitorování životních funkcí vojáka během pohybu a fyzické aktivity vyžaduje specializované senzory. Tyto senzory jsou součástí systému, na jehož vývoji se podíleli odborníci z katedry elektroniky WAT, Vojenského lékařského ústavu (WIM) a společnosti TELDAT.

Testy provedené na cvičišti a v klinických podmínkách potvrdily, že tyto senzory zaznamenávají údaje na úrovni srovnatelné s profesionálními zdravotnickými přístroji a že přenášené informace neztrácejí na kvalitě.

Inovace, která může zachraňovat životy vojáků

Díky průběžnému sledování životních funkcí jsou vojáci automaticky kvalifikováni do skupin označených zelenou, žlutou, červenou nebo modrou barvou. To zdravotníkům usnadňuje práci a umožňuje jim okamžitě se dostat k vojákům v nouzi na místě události.

Senzory lze připevnit na tričko a kuklu. Budou měřit parametry, jako je srdeční frekvence, dechová frekvence, krevní tlak a saturace, tj. nasycení krve kyslíkem, teplota kůže a fyzická aktivita.

Jedná se o typické parametry, které poskytují informace o aktuálním stavu lidského těla. Přístroje používané v systému rovněž poskytují informace o kritických zdravotních problémech v důsledku úrazu, přítomnosti otevřených ran nebo jiných zranění utrpěných během bojových operací i mimo ně.

Systém SWD-EwMED rovněž umožní identifikovat polohu vojáka, takže je možné sledovat, zda se osoba pohybuje, zastavila nebo upadla. Vedoucí projektu zdůraznil, že bojové podmínky nelze plně předvídat a kontrolovat. Proto je nedostatečné monitorovat vojáky pomocí populárních chytrých hodinek napojených na aplikaci, kterou používají mimo jiné běžci.

Na bojišti je dynamika daleko větší. Velení a zdravotnické služby potřebují mít o vojákovi co nejvíce informací, aby se v případě potřeby mohly rozhodnout, zda ho evakuovat, a následně snadno předat shromážděné zdravotní údaje ve formě karty pacienta do nemocnice.

Lékařský evakuační tým, který se k vojákovi přesune, bude v reálném čase informován o jeho poloze a aktuálním stavu. Lékař bude mít přístup k elektronické kartě pacienta, stejně jako to v současnosti dělají záchranáři v sanitkách. Systém je vyvíjen za finanční podpory Národního centra pro výzkum a vývoj v rámci soutěže „Sapphire“.

Zdroj: Portal Mundurowy, WP Tech, redakce