Země obdržela zprávu vysílanou laserem ze vzdálenosti 16 milionů kilometrů

Vesmírný experiment Adeep na palubě kosmické sondy NASA Psyche poprvé přenesl laserem zprávu na Zemi, což je úspěch, který by mohl změnit způsob komunikace kosmických lodí.

V dosud nejvzdálenější demonstraci tohoto typu optické komunikace vyslala sonda Deep Space Optical Communications (DSOC) laserem v blízké infračervené oblasti zakódovaná testovací data ze své pozice vzdálené asi 16 milionů kilometrů, což je asi 40krát dále, než je Měsíc od Země, k Haleovu teleskopu na Palomarské observatoři Caltechu v Kalifornii.

Optická komunikace se k odesílání zpráv z oběžné dráhy Země používala již dříve, ale toto je zatím největší vzdálenost, na kterou se laserové paprsky dostaly. V laserovém paprsku se svazek fotonů pohybuje stejným směrem při stejné vlnové délce.

Laserová komunikace může přenášet obrovské množství dat nebývalou rychlostí tím, že do oscilací těchto světelných vln zabalí data a zakóduje optický signál, který může přenášet zprávy k přijímači prostřednictvím infračervených (pro člověka neviditelných) paprsků.

NASA obvykle používá ke komunikaci s misemi vzdálenějšími než Měsíc rádiové vlny a obě tyto technologie využívají k přenosu dat elektromagnetické vlny, ale výhodou laserových paprsků je, že do mnohem těsnějších vln lze vměstnat mnohem více dat. Podle NASA má technologická ukázka DSOC ukázat přenosové rychlosti 10-100krát vyšší než současné špičkové rádiové komunikační systémy.

Přenos většího množství dat umožní budoucím misím nést vědecké přístroje s mnohem vyšším rozlišením a také umožní rychlejší komunikaci při potenciálních misích do hlubokého vesmíru – například přímé videopřenosy z povrchu Marsu.

Zdroj: NASA, Gizmodo, redakce