Zkoumání extrémů při hledání života na Marsu

Lidé by se mohli domnívat, že hledání života na Marsu skončilo, když první sondy NASA poslaly zpět snímky nehostinného povrchu planety. Nicméně s tím, jak vědci rozšiřují své znalosti o extrémních podmínkách, v nichž může život na Zemi vzkvétat a rozšiřují své představy o tom, jak by mimozemský život mohl vypadat, pátrání po životě na Marsu pokračuje.

V posledních letech mise NASA nalezly na povrchu Marsu důkazy o hojném výskytu chloristanových solí. Chloristanové soli se mohou shromažďovat a spojovat s atmosférickou vodou za vzniku koncentrovaných solanek.

Protože kapalná voda je pro život velmi důležitá, popsala NASA svou strategii pátrání po životě na Marsu jako „následuj vodu“. Proto chloristanové soli přitahují velkou pozornost.

V novém výzkumu publikovaném v časopise Nature Communications zkoumali vědci z College of Biological Sciences v laboratoři, jak mohlo jedinečné geochemické prostředí na Marsu formovat život v minulosti nebo v současnosti.

Tým vedený docentem Aaronem Engelhartem zkoumal dva typy ribonukleových kyselin (RNA – molekuly nezbytné pro známé živé organismy) a bílkovinné enzymy ze Země, aby zjistil, zda a jak fungují v chloristanových roztocích. Zjistili, že:

  • Všechny RNA překvapivě dobře fungovaly v chloristanových solích.
  • Bílkovinné enzymy a RNA v chloristanových solích nefungovaly tak dobře. Fungovat mohly pouze proteiny, které se vyvinuly v extrémních prostředích na Zemi – v organismech žijících při vysokých teplotách nebo ve vysokém obsahu soli.
  • V chloristanových solích mohou enzymy RNA dělat věci, které na Zemi běžně nedělají, například vytvářet nové molekuly, které obsahují atomy chloru. Tuto reakci vědci dosud nepozorovali.

„Celkově tyto výsledky ukazují, že RNA je jedinečně vhodná pro velmi slané prostředí, které se nachází na Marsu a které by se mohlo vyskytovat i na jiných tělesech ve vesmíru,“ řekl Engelhart.

„Tato extrémní snášenlivost vůči soli by mohla ovlivnit, jak mohl život na Marsu vzniknout v minulosti nebo jak se formuje v dnešních podmínkách na Marsu.“

Zdroj: University of Minnesota, Technology, redakce