Astronomové získali dosud nejlepší pohled na záhadnou síť, která spojuje galaxie

Astronomové použili přístroj Keck Cosmic Web Imager (KCWI), aby získali dosud nejlepší pohled na záhadnou vláknitou síť, která spojuje všechny galaxie.

Slabou záři zachytily její spektrometry, které v podstatě rozkládají světlo do mnoha vlnových délek. Plynný vodík, hlavní složku kosmické sítě, lze v těchto spektrech identifikovat pomocí jeho nejsilnější emisní čáry, tzv. čáry Lyman alfa.

KCWI byl navržen tak, aby našel tyto slabé Lyman alfa signatury ve dvourozměrném (2D) obrazu vesmíru. Vzhledem k rozpínání vesmíru, které natahuje světlo na delší vlnové délky, má plyn nacházející se dále od Země červenější signaturu Lyman alfa. Při tomto konkrétním pozorování KCWI pozoroval oblast vesmíru vzdálenou přibližně 10-12 miliard světelných let.

„V podstatě vytváříme 3D mapu vesmírné sítě. Pro každý bod na snímku pořizujeme spektra o různých vlnových délkách a vlnové délky převádíme na vzdálenost,“ řekl Christopher Martin, profesor fyziky na Caltechu Edward C. Stone.

Jedním z problémů při detekci vesmírné sítě je, že její slabé světlo může být zaměněno s okolním světlem, které se vyskytuje na obloze nad ostrovem Maunakea, včetně záře z atmosféry, zodiakálního světla ze sluneční soustavy (vzniká, když se sluneční světlo rozptýlí od meziplanetárního prachu) a dokonce i světla naší vlastní galaxie.

Zdroj: Phys, Science Alert, redakce