Barvy těchto planet jsou si velmi podobné: První skutečné barevné snímky Uranu a Neptunu

Vědci nově zjistili, že skutečné barvy Neptunu a Uranu jsou si velmi podobné, a nikoliv výrazně odlišné, jak se dříve předpokládalo.

Mise NASA Voyager 2, která v roce 1986 provedla průlet kolem Uranu a v roce 1989 kolem Neptunu, dokázala pořídit první detailní snímky obou ledových obrů naší sluneční soustavy. Voyager 2 je jedinou sondou, která prolétla v blízkosti obou planet.

Na pořízeném snímku měl Uran bledě modrou barvu a Neptun byl vidět s nápadně tmavě modrou barvou. Snímky každé z planet byly sondou Voyager 2 pořízeny v samostatných barvách a vědci jednobarevné snímky zkombinovali a vytvořili kompozity. Mezitím byly snímky Neptunu vylepšeny tak, aby se na nich zobrazily bílé mraky a větry v atmosféře planety.

Již dlouho je známo, že barva ledových obrů je důsledkem vysokého množství metanu přítomného v atmosféře planety. Je známo, že metan pohlcuje zelené a červené světlo. Již dříve se ve výzkumu Irwina a jeho kolegů objevila domněnka, že Neptun je ve srovnání s Uranem o něco modřejší, protože aerosol přítomný v jedné z vrstev jeho atmosféry je průhlednější.

Snímky planet, které byly vytvořeny na základě dat získaných při průletech sondy NASA Voyager 2 v 80. letech 20. století, však vytvořily mylnou představu o skutečných barvách planet. Na těchto snímcích byl Neptun zobrazen jako tmavě modrý, protože snímky byly kontrastně zesíleny, aby zvýraznily jeho slabší rysy.

Zdroj: Univerzita v Oxfordu, The Conversation, Space, redakce