Fotovoltaika a požáry: Na co je potřeba dát obzvlášť velký pozor?

Fotovoltaické instalace jsou samozřejmě velmi přínosným řešením pro životní prostředí i pro spotřebitele. I s nimi však existují problémy a potenciální rizika, včetně požáru.

Přestože existují řešení, která nás před takovými událostmi chrání, je dobré vědět, co dělat, pokud k nim dojde. Již dlouho se uvádí, že fotovoltaická zařízení mohou představovat značné riziko požáru. Často je také velmi obtížné oheň kontrolovat. Je však důležité mít na paměti několik základních pravidel, která minimalizují riziko požáru, a vědět, jak se zachovat, pokud již požár vypukne.

Riziko požáru spojené s fotovoltaickými instalacemi je způsobeno především vadnými materiály nebo nesprávnou instalací solárních panelů, jak uvádí server Firehouse. Na vině jsou nekvalitní konektory MC4 a někdy také montážní firmy, které se snaží postupovat zkratkovitě. Hromadění energie může vést ke vzniku oblouku a hoření. Požárům lze předcházet díky speciálním krytům, které se používají k ochraně konektorů MC4.

Jak se chovat při požáru?

Klíčem ke snížení rizika požáru je tedy správná instalace fotovoltaických panelů. Pokud však k požáru dojde, je velmi důležité vědět, jak se zachovat. Především je vždy důležité informovat hasiče o tom, že je v domě fotovoltaická instalace, aby mohli přijmout zvláštní opatření. Je třeba si uvědomit, že fotovoltaické panely generují napětí i při vypnutých zabezpečovacích zařízeních.

Dalším způsobem, jak pomoci hasičům a snížit riziko při hašení požáru, je označení elektrické instalace samolepkou odpovídající normě, kterou lze zakoupit v mnoha obchodech. Tato nálepka by měla být umístěna na konektoru elektrické instalace, v místě měření, v rozváděči nebo na jiném místě, které může účinně upozornit na existenci instalace.

Zdroj: firehouse.com, redakce