Revoluční technologie: Může být geotermální energie neomezený zdroj pro celou planetu?

Geotermální energie je čistý a spolehlivý zdroj energie, ale kvůli omezeným technickým možnostem je dosud využitelná jen na určitých místech. Avšak nová technologie by mohla přinést změny v této oblasti a umožnit širší využití geotermální energie.

Solární a větrná energie mají své nevýhody kvůli jejich nestabilitě, na rozdíl od klasických uhelných, plynových nebo jaderných elektráren, které fungují na základě jednoduchého principu přeměny vody na páru a jsou schopny vyrábět elektřinu nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, přičemž jsou méně citlivé na povětrnostní podmínky.

Pokud by však odpadla nutnost uměle ohřívat vodu pro její přeměnu na páru, získali bychom ideální trvalý zdroj levné elektřiny a systémového tepla pro vytápění budov. Vzhledem ke geologickým podmínkám je takovým místem Island, zatímco zbytek světa takové štěstí nemá a dostatek tepla se nachází mnohem hlouběji.

Revoluční technologie v energetice

Řešení problému velmi hlubokých vrtů může spočívat v technologii využití mikrovln k odpařování horniny, která umožní vytvářet vrty hluboké až 16 km nebo i hlouběji. Za zmínku stojí, že nejznámější vrt na poloostrově Kola v Rusku je hluboký něco přes 12 km a jeho vybudování trvalo dvě desetiletí.

“Celkový energetický obsah tepla uloženého v podzemí miliardkrát převyšuje roční energetické potřeby naší planety. Takže i zlomek tohoto množství nám v dohledné budoucnosti bohatě postačí k pokrytí našich energetických potřeb. Dnes však nemůžeme vrtat dostatečně hluboko, protože nám chybí klíčová technologie. Pokud se dostaneme do hloubky 16 km, najdeme všude ekonomické teploty, a pokud se dostaneme ještě hlouběji, teplota umožní okamžitou přeměnu čerpané vody na páru vhodnou pro výrobu energie,” řekl Matt Houde, spoluzakladatel a projektový manažer společnosti Quaise Energy.

Společnost Frima Quaise Energy ve spolupráci s univerzitou MIT (Massachusetts Institute of Technology) již 15 let vyvíjí technologii pro použití mikrovlnného zářiče pro vrtání, který roztaví a následně odpaří horniny, jako je čedič, které jsou pro klasické vrty značným problémem.

Jak společnost sama přiznává, nová technologie má problém s měkkými horninami blíže k povrchu, proto je ideální kombinovat klasické vrtání v první fázi s mikrovlnným vrtáním ve druhé fázi.

První vrty využívající novou technologii se plánují v příštích několika letech a bude jich zapotřebí stovky, ne-li tisíce, aby mohly být využívány jako zdroj spolehlivé a čisté energie.

Zdroj: Interesting Engineering, Independent, redakce