Hubbleův teleskop zachytil pozůstatky po hvězdné explozi před více než 1000 lety

Hubbleův vesmírný teleskop NASA/ESA zachytil jemnou stužku plynu, která se strašidelně vznáší v naší galaxii Mléčná dráha.

Podle NASA se ve skutečnosti jedná o velmi tenkou část pozůstatku supernovy, která vznikla v důsledku hvězdné exploze před více než 1 000 lety. Snímek je složen z pozorování pořízených Hubblovou kamerou ACS (Advanced Camera for Surveys) v únoru 2006 a z pozorování kamerou Wide Field Planetary Camera 2 pořízených v dubnu 2008.

Na tomto snímku je vidět mnoho galaxií v pozadí (oranžových protáhlých objektů), které se nacházejí daleko ve vzdáleném vesmíru. Většina bílých teček jsou hvězdy v popředí nebo v pozadí naší galaxie Mléčné dráhy.

Podle NASA pozorovatelé od Afriky přes Evropu až po Dálný východ 1. května 1006 n. l. spatřili a zaznamenali příchod světla z hvězdy, která se dnes nazývá SN 1006, obrovské exploze supernovy způsobené posledními záchvěvy smrti bílého trpaslíka vzdáleného téměř 7 000 světelných let. Supernova zůstala viditelná pouhým okem nejméně dva a půl roku, než zanikla.

V polovině 60. let 20. století radioastronomové poprvé zaznamenali téměř kruhový prstenec materiálu v místě zaznamenané supernovy. Velikost pozůstatku naznačovala, že se tlaková vlna ze supernovy během téměř 1 000 let od výbuchu rozšířila rychlostí přibližně 32 milionů kilometrů za hodinu.

Dále v roce 1976 astronomové poprvé zaznamenali mimořádně slabé optické vyzařování pozůstatku supernovy, ale pouze pro vlákno nacházející se na severozápadním okraji radiového prstence. Hubblovo pozorování odhalilo detailně jen malou část tohoto filamentu.

Na tomto Hubblově snímku odpovídá kroutící se světelná stuha místům, kde expandující tlaková vlna ze supernovy nyní zasahuje do velmi řídkého okolního plynu.

Zdroj: esahubble.org